Scrie-ne un mesaj!

Dacă doriți să ne contactați pentru a ne întreba ceva sau a ne sugera ceva, sau pur și simplu pentru a ne saluta, vă rugăm să folosiți formulatul alăturat. Vom încerca să vă răspundem cât mai repede cu putință.

Echipa e-communio.ro


9 - = 2
* Toate câmpurile marcate sunt obligatorii
Ultimele știri
e-communio.ro logo

Novenă la Sfânta Maria, Fecioara săracilor (Ziua I)

 
Novenă la Sfânta Maria, Fecioara săracilor (Ziua I)
  • 06 Aug 2017
  • 5466

Aflându-ne în Postul Adormirii Maicii Domnului, în perioada 6-14 august vă propunem novena către Sfânta Maria, Fecioara săracilor.

Dispoziții  generale

Aţi hotărât să faceţi o novenă la Sfânta Fecioară a Săracilor? Vreţi, aşadar, să obţineţi de la Ea un mare favor, un har dorit cu ardoare?

Sunteţi gata să vă daţi osteneala, să faceţi un adevărat efort pentru a vă atinge scopul?

Da? Oferiți deci această novenă în cinstea Sfintei Fecioare a Săracilor cu curaj, cu perseverenţă şi cu încredere!

A face o novenă în cinstea Mamei cerești înseamnă  a-ţi intensifica devoţiunea – timp de nouă zile consecutive – la Sfânta Fecioară a Săracilor cu scopul de a obţine un ajutor.

Eficacitatea novenei depinde mai puţin de înmulţirea exerciţiilor de devoţiune decât de creşterea evlaviei cu care te dedici acestora.

Ce este aşadar potrivit să facem?

Vreţi cu adevărat să obţineţi un har de la Sfânta Fecioară? Începeţi prin a-i fi pe plac. Să ne imaginăm un creştin care i s-ar adresa Sfintei Fecioare cu aceste cuvinte: „Sfântă Fecioară a Săracilor, te rog obţine-mi acest har (se poate aminti intenția cu care faci novena). Dacă mi l-ai acorda mi-ai face o bucurie atât de mare! Dar se înţelege de la sine că, în ceea ce mă priveşte, - pentru a-ţi fi pe plac – eu nu trebuie să fac nimic, în afară de o rugăciune recitată rapid în fiecare zi. Să nu te aştepţi că voi suprima din viaţa mea ceea ce nu-ţi place sau că mă voi strădui să-ţi fac pe plac”.

Şi totuşi, oare nu este acesta un mod curent de a ne adresa Mariei, dacă nu prin aceşti termeni brutali, cel puţin prin felul de a acţiona?! Sterilitatea multor rugăciuni nu-şi găseşte oare cauza profundă într-o astfel de atitudine?

Pentru a-i face plăcere Sfintei Fecioare nu există mijloc mai sigur decât acela de a-I fi pe plac dumnezeiescului său Fiu, Isus.

Este imposibil a-I fi pe plac lui Isus fără a fi curat. Primul demers care se impune pentru a asigura eficacitatea novenei este deci o mărturisire bună. Pe urmă, vom avea mare grijă nu numai să rămânem în starea harului, ci şi să evităm orice greşeală venială voluntară, orice ataşament faţă de păcat şi, pe cât se poate, orice imperfecţiune. Pentru a-I plăcea lui Isus nu este suficient să eviţi răul, ci trebuie şi să faci binele.

În timpul acestor nouă zile - și nu numai! - va trebui să trăim viața creștină ireproșabil, să ne folosim cât se poate de bine de harurile primite, fără să neglijăm pe vreunul, să facem tot ce ne inspiră Dumnezeu, tot ce ne cere El, tot ce doreşte  Isus Cristos să facem, tot binele posibil. Să-L înconjurăm cu toate atenţiile, cu întreaga noastră atitudine prevenitoare, să-L căutăm acolo unde este pentru a-I sluji şi a nu precupeţi generozitatea noastră faţă de El.

Dar unde să-L găsim? El este invizibil. Unde se ascunde? El stă ascuns sub chipul pâinii şi al vinului pentru a ni se dărui în Sfânta Euharistie; dar, pentru a primi rugăciunile și faptele noastre bune, El se prezintă în tot omul, aproapele și fratele nostru. Oare nu a spus El: „Tot ceea ce faceţi unuia dintre aceşti fraţi ai Mei mai mici, Mie îmi faceţi?” Pe Isus Îl găsim şi Îl atingem în mădularele Trupului Său Tainic; aici îi vom dovedi adevăratul nostru devotament.

A te face plăcut lui Dumnezeu înseamnă deci a-l respecta pe aproapele tău, a nu-i submina reputaţia, a-i sări în ajutor la nevoie. Nu este suficient să-i faci serviciile cerute, ci trebuie să te arăţi plin de atitudini prevenitoare şi de atenţii delicate, în pofida greutăţilor şi a grijilor, să-i primeşti pe cei inoportuni ca pe nişte prieteni, printr-un cuvânt binevoitor, cu aceeaşi dispoziţie, mereu binevoitoare, să semeni în jurul tău fericire şi bucurie.

În plus, – şi acesta este un punct foarte important –, suferinţele fizice şi morale, precum şi toate încercările pe care Dumnezeu va binevoi să le trimită în timpul novenei vor fi acceptate din toată inima. Se cuvine să le suportăm fără a ne plânge, în unire intimă cu suferinţele Mariei stând sub Cruce, şi să le oferim lui Isus prin Maria ca ispăşire pentru păcatele lumii. Fericit cel care sesizează aceste minunate ocazii de a acumula inestimabile comori pentru veşnicie!

Acestea sunt dispoziţiile generale pe care un suflet însetat trebuie să le aibă pentru a face o novenă bună și cu rod.

 

Ce trebuie să facem în fiecare zi a novenei?

1. Fiecare zi a novenei va începe prin participarea la Sfânta Liturghie şi prin cuminecare. În zilele în care acest lucru ar fi imposibil, cuminecarea sacramentală s-ar putea înlocui cu o cuminecare spirituală, căreia să i se dedice cel puţin un sfert de oră.

2. În timpul zilei, se cuvine să facem câteva mortificări şi sacrificii şi să le încredinţăm Sfintei Fecioare pentru ca Ea să le ofere dumnezeiescului său Fiu.

3. Vom recita, de asemenea, cinci decade de Rozariu, iar dacă este posibil, Rozariul complet. Este permis, de altfel, să-l spunem în mai multe rânduri. Acest exerciţiu va avea loc la biserică sau în familie, de preferinţă la orele 7 seara, în unire cu Rozariul care, încă de pe vremea apariţiilor, se face zilnic la Banneux-Notre-Dame, chiar la ora şi locul unde Sfânta Fecioară s-a arătat fetiţei Marieta Beco de opt ori.

4. În sfârşit, în fiecare zi vom recita cele nouă invocaţii către Sfânta Fecioară a Săracilor, consacrând cel puţin un sfert de oră la meditarea uneia dintre ele. La sfârşitul novenei, toate aceste invocaţii vor fi mai bine înţelese. Acest lucru va da novenei în cinstea Sfintei Fecioare caracterul său propriu.

 

Invocații către Sfânta Fecioară a săracilor

 

Sfântă Fecioară a Săracilor, izvor de haruri, sfinţeşte-ne!

Sfântă Fecioară a Săracilor, salvează naţiunile!

Sfântă Fecioară a Săracilor, alină-i pe cei bolnavi!

Sfântă Fecioară a Săracilor, alină suferinţa!

Sfântă Fecioară a Săracilor, roagă-te pentru fiecare dintre noi!

Sfântă Fecioară a Săracilor, noi credem în tine!

Sfântă Fecioară a Săracilor, ai încredere în noi!

Sfântă Fecioară a Săracilor, binecuvântează-ne!

Sfântă Fecioară a Săracilor, Maica Mântuitorului, Maica lui Dumnezeu, îţi mulţumim!

Pentru a medita aceste invocaţii este bine să ne folosim de consideraţiile care urmează. Ele vor uşura intimitatea care trebuie să domnească în aceste convorbiri cu Sfânta Fecioară a Săracilor.

 

Novenă

în cinstea Sfintei Fecioare a Săracilor

 

Ziua întâia

Meditația

Sfântă Fecioară a Săracilor, izvor de haruri, sfinţeşte-ne!

 

Doamna noastră, Maica Mântuitorului, Maica lui Dumnezeu, Fecioară a Săracilor, Tu ştii cât de mult doresc să primesc harul pe care-l implor de la bunătatea ta şi pentru care ofer această novenă. Te rog stăruitor, acordă-mi acest har !

Totuşi, nu ar trebui ca dorinţa mea arzătoare să mă facă să uit ceea ce este indispensabil fericirii mele veşnice: sfinţirea mea.

Sfântă Fecioară a Săracilor, izvor de haruri, sfinţeşte-mă. Mai întâi de toate, acordă-mi acest har primordial ca în fiecare zi a vieţii mele să mă sfinţesc tot mai mult. Adică să mă străduiesc să mă unesc mai intim cu dumnezeiescul tău Fiu identificându-mă cu El şi asemănându-mă Lui tot mai mult.

Dar cum să mă identific cu El fără să-L cunosc?

Fără să cunosc felul Său de a vedea, de a aprecia, de a judeca lucrurile, cum să mă străduiesc să văd, să apreciez şi să judec ca El? Însă acest lucru este necesar pentru ca spiritul meu să fie copia spiritului Său. Fără să-I cunosc voinţa şi cele mai mici dorinţe, cum să vreau ceea ce vrea El, cum să doresc ceea ce doreşte El? Însă acest lucru este necesar pentru ca voinţa mea să fie întocmai cu voința Lui.

Spiritul şi voinţa lui Cristos le voi învăţa din lectura asiduă şi atentă a Evangheliilor.

Mă voi întreba adesea: Ce ar crede Isus despre acest eveniment? Cum ar aprecia El acest mod de a acţiona? Cum ar judeca El această comportare?

Voi lua obiceiul de a mă întreba înainte de a vorbi sau de a acţiona: Ce ar spune Isus, ce ar face El dacă ar fi în locul meu? Iar după acţiune: Oare Isus ar fi făcut ceea ce am făcut eu?

Dacă voi fi fidel acestei practici, în curând spiritul meu şi spiritul lui Cristos vor deveni un singur spirit: al Său; voinţa mea şi voinţa lui Cristos vor deveni o singură voinţă: a Sa.

Nemaiavând decât un singur spirit cu Cristos, o singură voinţă, o singură inimă, mă voi asemăna cu Isus, voi fi intim unit cu El, voi atinge sfinţenia.

Sfântă Fecioară a Săracilor, izvor de haruri, sfinţeşte-mă!

 

Rugăciunea

Fecioara săracilor, condu-ne la Isus, Izvorul harului și sfințește-ne!

 

O, dulce Fecioară a Săracilor, pentru că aceasta este voia lui Dumnezeu şi a ta, aceasta este şi dorinţa noastră cea mai mare şi cea dintâi: să devenim sfinţi!

Sădeşte Tu în inimile noastre o dorinţă arzătoare după sfinţenie.

Şi prin trăirea noastră în starea de har, dobândită prin mijlocirea ta, ajută-ne să devenim cu toţii sfinţi, aşa cum Domnul doreşte. Amin.

Tatăl nostru..., Născătoare..., Mărire Tatălui...