Scrie-ne un mesaj!

Dacă doriți să ne contactați pentru a ne întreba ceva sau a ne sugera ceva, sau pur și simplu pentru a ne saluta, vă rugăm să folosiți formulatul alăturat. Vom încerca să vă răspundem cât mai repede cu putință.

Echipa e-communio.ro


8 - = 3
* Toate câmpurile marcate sunt obligatorii
Ultimele știri
e-communio.ro logo

Comunicat: Întâlnirea Episcopilor Orientali Catolici din Europa

 
Comunicat: Întâlnirea Episcopilor Orientali Catolici din Europa
  • 31 Oct 2017
  • 2100

“Iubirea lui Dumnezeu ne îndeamnă la vestirea Evangheliei”

Comunicat final al Întâlnirii Episcopilor Orientali Catolici din Europa

cu ocazia aniversării a 60 de ani de la întemeierea Eparhiei “Sfânta Familie” pentru ucrainenii greco-catolici din Londra

 

Londra, 26-29 octombrie 2017

 

 

În perioada 26-29 octombrie 2017 s-a desfășurat la Londra reuniunea anuală a episcopilor orientali catolici din Europa, la invitația PS Hlib Lonchyna, episcop al Eparhiei catolice ucrainene „Sfânta Familie” din Londra. Întâlnirea a avut loc la Centrul pentru Unitate a Mișcării Focolarilor, la Welwyn Garden City. Au fost zile intense de întâlniri, conferințe, dezbateri, dar mai ales de fraternitate și rugăciune, în care au fost împărtășite speranțele și suferințele, proiectele și dificultățile Bisericilor Catolice Orientale din Europa. Au fost prezenți circa patruzeci de episcopi, preoți și experți în cateheză, veniți din Anglia până în Ucraina, din țările scandinave până în Grecia. Tema generală a întâlnirii a fost vestirea, cunoașterea și viața de credință în Hristos (Kerigma-Cateheză-Mistagogie).

În aceste zile s-a comemorat împlinirea a 60 de ani de la întemeierea Eparhiei ucrainene „Sfânta Familie” din Londra. Această aniversare ne-a oferit posibilitatea de a ne aduce aminte cu recunoștință de grija pastorală a Sfântului Scaun, care a răspuns şi răspunde, în continuare, nevoilor pastorale ale credincioșilor orientali catolici răspândiți în toată Europa Occidentală. În acest fel, a fost posibil să se evalueze situația specifică a Bisericilor Orientale Catolice din Diaspora, cu speranța că experiența trecutului poate servi şi astăzi drept inspirație în continuarea angajamentului pastoral din partea tuturor structurilor ecleziale față de credincioșii care au emigrat din țările lor.

La sesiunea inaugurală a participat episcopul auxiliar de Londra, PS Paul McAleenan, care a transmis salutul Em. S. Card. Vincent Nichols și şi-a exprimat speranța ca prezența Spiritului Sfânt să însoțească sesiunile întâlnirii noastre. Apoi, Nunțiul Apostolic din Marea Britanie, IPS Edward J. Adams a transmis salutul Sfântului Părinte. Papa Francisc a invocat binecuvântarea sa apostolică asupra acestei întâlniri și a extins salutul său asupra credincioșilor Eparhiei ucrainene și, în particular, asupra Arhiepiscopului Major Sviatoslav Shevchuk. În continuare, Nunțiul Apostolic a evidențiat necesitatea de a vesti Evanghelia, de a o proclama și de a arăta frumusețea unei vieți de comuniune cu Dumnezeu și cu ceilalți. A propus imaginea lui Hristos ca un „antidot” pentru răul din lumea de astăzi. Prin kerigmă și mistagogie, lucrarea mântuitoare a lui Hristos continuă și astăzi prin Biserica Sa.

La încheierea acestor lucrări, noi toți, păstori ai Bisericilor Orientale Catolice din Europa, ne simțim încurajați de dragostea Domnului în serviciul nostru eclezial, de Harul Divin care vindecă slăbiciunile noastre, de dragostea Domnului față de Biserica Sa care ne conduce în predicarea Evangheliei Sale. Suntem convinși de necesitatea centrală și fundamentală a vestirii lui Hristos printr-o cateheză și o mistagogie care se nasc din celebrarea Sfintei Liturghii ca loc de mărturisire și celebrare a credinței noastre. O mistagogie care să izvorască din Evanghelia însăși, din textele liturghiei, din iconografie, pentru a conduce pe credincioșii noștri la contemplarea misterului lui Hristos, Cuvântul lui Dumnezeu întrupat de la Spiritul Sfânt și din Maria Fecioara.

Sfintele Liturghii celebrate în aceste zile ne-au permis și să experimentăm bogăția catolicismului care se manifestă prin diferitele tradiții creștine care, de aproape două milenii, alcătuiesc chipul creștin al Europei. Acest fapt ne-a făcut să conștientizăm chemarea mereu nouă de a mărturisi Evanghelia milostivirii, iubirii și reconcilierii lumii de astăzi, marcată de suferință, sărăcie, nedreptate și conflicte armate, care afectează chipul multor Biserici de-ale noastre precum şi ale popoarelor noastre. Invocăm, în particular, darul păcii și al reconcilierii pentru poporul ucrainean, martirizat de mult timp de violență și de război, amintindu-ne, de asemenea, de persecuția și suferința fraților noștri creștini din Orientul Mijlociu.

Mulțumim Congregației pentru Bisericile Orientale și Consiliului Conferințelor Episcopale Europene, reprezentată aici de Secretarul său general, Mons. Duarte da Cunha, pentru sprijinul acordat la întâlnirile noastre, care, iată, au împlinit deja douăzeci de ani (1997-2017). Subiectul abordat ne-a făcut să ne simțim implicați în angajamentul reînnoirii catehezei întregii Biserici. Ne-am simțit mângâiați de sprijinul încurajator primit de la Consiliul Pontifical pentru Noua Evanghelizare.

În celebrarea Sfintei Liturghii, în Catedrala din Westminster, prezidată de Preafericirea Sa Sviatoslav Shevchuk și concelebrată de episcopii Orientali prezenți, precum și de numeroși episcopi ai Marii Britanii, cu prezența Cardinalului Vincent Nichols, care a ținut și omilia, am mulțumit Conferinței Episcopale din Anglia și Țara Galilor pentru ajutorul primit în pregătirea și desfășurarea întâlnirii noastre. Catedrala a fost plină de poporul lui Dumnezeu. Prezența reprezentanților bisericii anglicane și ortodoxe a fost o dovadă a bunului climat ecumenic din această Ţară.

Diferitele aspecte pe care le-am aprofundat în aceste zile ne-au făcut să vedem importanța redescoperirii centralității lui Hristos în predicarea și cateheza noastră, validitatea metodelor marii Tradiții a Bisericilor noastre: predică, cateheză, iconografie, mistagogie; și, în același timp, nevoia de a folosi noile mijloace de comunicare pentru a anunța tuturor Vestea cea Bună a lui Hristos.

În 2018 reuniunea se va desfășura în perioada 14 – 17 iunie în Eparhia de Lungro a Italo-Albanezilor, în Italia, la invitația PS Donato Oliviero.

Întâlnirea s-a încheiat duminică, 29 octombrie, cu Sfânta Liturghie celebrată în catedrala „Sfânta Familie” din Londra, prezidată de Arhiepiscopul Cyril Vasil’ SJ, secretar al Congregației pentru Bisericile Orientale.

Ne întoarcem la Bisericile noastre consolați în credință, conștienți fiind că Hristos celebrat, predicat și trăit, este adevăratul mistagog al credinței, care ne călăuzește și ne susține în misiunea noastră de vestire a Evangheliei. Lui să-i fie cinstea, mărirea și închinarea în toți vecii vecilor. Amin.

 

Londra, 29 octombrie 2017

Știri din aceeași categorie