Scrie-ne un mesaj!

Dacă doriți să ne contactați pentru a ne întreba ceva sau a ne sugera ceva, sau pur și simplu pentru a ne saluta, vă rugăm să folosiți formulatul alăturat. Vom încerca să vă răspundem cât mai repede cu putință.

Echipa e-communio.ro


2 - = 1
* Toate câmpurile marcate sunt obligatorii
Ultimele știri
e-communio.ro logo

Psalmul 104 (Meditaţia Pr. Gabriel Buboi pe marginea Psalmilor)

 
Psalmul 104 (Meditaţia Pr. Gabriel Buboi pe marginea Psalmilor)
  • 05 Mar 2017
  • 2116

Dați mulțumire Domnului și chemaţi numele Lui,

Vestiţi între neamuri lucrările Sale.

 

Lui să-I cântați și să-I înălțați imnuri,

Meditați la toate minunățiile Sale.

 

Lăudaţi-vă cu numele Său cel sfânt:

Să se veselească inima celui care îl caută pe Domnul.

 

Căutaţi-L pe Domnul şi puterea Sa,

Căutați întotdeauna Chipul Său.

 

Pomeniți minunățiile pe care Le-a făcut,

Minunile Sale și judecățile gurii Lui,

 

Voi, seminţia lui Avraam, servitorul Său,

Fiii lui Iacob, alesul Lui.

 

El este Domnul, Dumnezeul nostru:

Peste tot pământul judecăţile Lui.

 

Și-a adus întotdeauna aminte de legământul Lui,

Cuvântul dat pentru o mie de generații,

 

De legământul încheiat cu Avraam

Și de jurământul Său lui Isaac.

 

L-a stabilit pentru Iacob ca lege,

Pentru Israel ca alianță veșnică,

 

Când a spus: "Îţi voi da pământul Canaan,

Ca parte a moştenirii voastre".

 

Atunci când ei erau ei puţini la număr,

Puțini și străini în locul acela,  

 

Și mergeau din neam în neam

De la o împărăţie la un alt popor,

 

Nu a permis nimănui să îi asuprească

Și a pedepsit regi din cauza lor:

 

"Nu vă atingeţi de cei consacrați Mie

Nu faceți niciun rău profeţilor Mei".

 

Chemase foametea în pământul acela,

Înlăturând orice rezervă de pâine.

 

Trimise un om înaintea lor,

Pe Iosif, vândut ca sclav.

 

I-au strâns picioarele în obezi,

Lanțul i-a legat gâtul,

 

Până s-a împlinit cuvântul Său

Și cuvântul Domnului i-a demonstrat nevinovăția.

Atunci regele a trimis să-l dezlege,

Stăpânitorul popoarelor l-a eliberat;

 

L-a pus domn al casei sale

Căpetenie peste toate averile lui,

 

Ca să-i instruiască pe căpetenii după judecata lui

Și să-i învețe pe bătrâni înțelepciunea.

 

Şi a venit Israel în Egipt,

Iacob a emigrat în pământul lui Ham.

 

Însă Dumnezeu a făcut poporul său foarte fecund,

L-a făcut mai puternic decât asupritorii săi.

 

Lor le-a schimbat inima încât să urască pe poporul Său

Și să acționeze cu viclenie împotriva robilor Săi.

 

L-a trimis pe Moise, servitorul Său,

Pe Aaron, pe care L-a ales.

 

Au schimbat în faptă împotriva lor semnele Sale

Și minunile Sale în pământul lui Ham.

 

A trimis întunecime și s-a făcut beznă

Însă ei s-au opus cuvintelor Sale.

 

A transformat apele lor în sânge

Și a făcut să moară peștii.

 

Pământul lor a forfotit de broaşte

Până în camerele regești.

 

A vorbit și au venit tăunii,

Țânțari în tot ținutul lor.

 

În loc de ploaie le-a dat lor grindină,

Flăcări de foc arzător peste pământul lor.

 

A bătut viile lor şi smochinii lor,

A sfărâmat pomii hotarelor lor.

 

A vorbit și au venit lăcustele

Și omizi fără număr:

 

Au mâncat toată iarba din pământul lor,

Au divorat rodul pământului lor,

 

A lovit pe fiecare întâi-născut din pământul lor,

Pârga puterii lor.

 

Atunci i-a făcut să iasă cu argint și aur;

În seminții nimeni nu se clătina.

 

Când au ieșit s-a bucurat Egiptul

Care fusese atins de frica lor.

 

A întins un nor ca să-i protejeze

Și un foc ca să-i lumineze noaptea.

 

La cererea lor a făcut să vină prepelițele

Și i-a săturat cu pâinea cerească.

 

A despicat o stâncă și au țâșnit ape:

Care curgeau râuri în deșert.

 

Și-a adus aminte cuvântul Său cel sfânt,

Spus lui Avraam, robul Lui.

 

A făcut să iasă poporul Său cu bucurie mare,

Aleșii Săi cu cântece de veselie.

 

Le-a dat lor pământurile neamurilor

Și au moștenit rodul ostenenilor popoarelor,

 

Pentru ca să respecte hotărârile Sale

Și să păzească legile Lui.

 

 

Căutaţi-L pe Domnul şi puterea Sa, Căutați întotdeauna Chipul Său. Sfântul Eusebiu explică însemnătatea acestui verset: „ce înseamnă a-L căuta pe Domnul? A gusta tot ceea ce Îl privește, a te gândi întotdeauna la El, a medita lucrurile lui Dumnezeu în propriul suflet. A nu înceta niciodată să conversezi cu El prin rugăciune și fapte bune. Nu o dată sau de două ori, ci a căuta ajutorul din ceruri pentru întreaga viață.

 

Cuvântul dat pentru o mie de generații. Sfântul Teodoret spune legat de numărul acestor generații că acest o mie „exprimă perpetuitatea promisiunii făcute lui Avraam, promisiune a unei binecuvântări universale în descendența Sa, care este Cristos”.