Scrie-ne un mesaj!

Dacă doriți să ne contactați pentru a ne întreba ceva sau a ne sugera ceva, sau pur și simplu pentru a ne saluta, vă rugăm să folosiți formulatul alăturat. Vom încerca să vă răspundem cât mai repede cu putință.

Echipa e-communio.ro


2 - = 1
* Toate câmpurile marcate sunt obligatorii
Ultimele știri
e-communio.ro logo

Biserica Română Unită cu Roma cere „încetarea violențelor și amenințărilor” la adresa Bisericii Greco-Catolice din Ucraina și a ucrainenilor

 
Biserica Română Unită cu Roma cere „încetarea violențelor și amenințărilor” la adresa Bisericii Greco-Catolice din Ucraina și a ucrainenilor
  • 29 Ian 2014
  • 7816
Solidarité de l’Église Roumanie Gréco-catholique avec les ukrainiens qui «veulent vivre dans un pays libre et démocratique»
Romanian Greek-catholics ask for "an end to the violence and threats" both against the Ukrainian Greek-Catholic Church and the entire Ukrainian people

Duminică, 2 februarie 2014, de Sărbătoarea Întâmpinării Domnului, în toate lăcașele de cult ale Bisericii Greco-Catolice Române se vor celebra slujbe și se vor înălța rugăciuni pentru Biserica Greco-Catolică din Ucraina și ucrainenii aflați în „clipe de încercare”, se arată într-o scrisoare de solidaritate a Cardinalului Lucian,  Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma.

„Biserica Greco-Catolică Ucraineană în mod cu totul special apare lovită de atacuri de ură, într-un context în care creștinii – care sunt în același timp și cetățeni – doresc să viețuiască într-o țară liberă și democratică, fără corupție, fără minciună și fără violențe”, subliniază Preafericitul Lucian. „Ne exprimăm preocuparea față de amenințările contra Bisericii Greco-Catolice Ucrainene, fiindcă aduc aminte de spiritul cu care a fost pregătită represiunea și desființarea sa din 1946. Biserica Unită Ucraineană păstrează amintirea directă a persecuției pentru credință, la fel ca Biserica noastră, și care, iată, din păcate, pare să se reitereze la orizont în țara vecină.”

Arhiepiscopul Major al Bisericii Române Unite cu Roma cere „stăruitor” credincioșilor români să arate „solidaritate frățească cu Biserica Greco-Catolică din Ucraina în aceste momente dramatice, mai ales prin rugăciunea către Domnul Păcii, Părintele Veacului ce va veni, Cel care ne unește în credință și în slujire.”

„Unim glasul nostru cu cel al Preafericirii Sale Sviatoslav Shevchuk, Arhiepiscopul Major al Bisericii Greco-Catolice din Ucraina, pentru a cere încetarea violențelor și a amenințărilor la adresa membrilor acestei atât de încercate Biserici și a întregului popor ucrainean”, mai arată înaltul ierarh greco-catolic român.


Solidarité de l’Église Roumanie Gréco-catholique avec les ukrainiens qui «veulent vivre dans un pays libre et démocratique»

Dimanche, 2 Février 2014, la fête de la Présentation du Seigneur, dans tous ses lieux de culte, l’Église Roumanie Gréco-catholique célèbrera des services et priera pour montrer sa solidarité avec l
Eglise Gréco-catholique d’Ukraine et avec les ukrainiens qui sont dans « des moments d’épreuve », explique dans sa lettre de solidarité le cardinal Lucian, Archevêque majeur de lÉglise Roumaine Unie à Rome.

«L’Église Gréco-catholique ukrainienne, de manière tout à fait spéciale, semble être frappée par des attaques de haine dans un contexte où les chrétiens - qui sont aussi des citoyens - veulent vivre ensemble dans un pays libre et démocratique, sans corruption, sans mensonge et sans violence» souligne Sa Béatitude Lucian . «Nous exprimons notre préoccupation face aux menaces contre l
Église gréco-catholique ukrainienne, car elles rappellent lesprit avec lequel a été préparé sa répression et  son interdiction en 1946. De même notre Église, l’Église ukrainienne conserve une mémoire directe de la persécution de la foi, que, voila, malheureusement, semble se réitérer à lhorizon dans le pays voisin.»

L’Archevêque Majeur de l
Eglise Roumaine Unie à Rome demande « instamment » aux croyants roumains de montrer leur «solidarité fraternelle avec lEglise Gréco-catholique ukrainienne dans ces moments dramatiques, surtout par la prière au Seigneur de la Paix, le Père de lâge à venir, Celui qui nous unit dans la foi et le service.»

«Nous unissons notre voix à celle de Sa Béatitude Sviatoslav Shevchuk , Archevêque Majeur de l
Eglise Gréco-catholique ukrainienne pour exiger la fin de la violence et les menaces contre les membres de cette Eglise si éprouvée et de tout le peuple ukrainien», ajoute haut hiérarque gréco-catholique roumain.


Romanian Greek-catholics ask for "an end to the violence and threats" both against the Ukrainian Greek-Catholic Church and the entire Ukrainian people

On Sunday, February 2nd 2014, feast of the Presentation of the Lord, prayers and religious services will be celebrated in all places of worship of the Romanian Greek-Catholic Church for the intention of the Greek-Catholic Church of Ukraine and all Ukrainians who currently undergo "times of trial", wrote in his letter of solidarity Cardinal Lucian, Major Archbishop of the Romanian Church United with Rome.

"The Ukrainian Greek-Catholic Church seems to be struck in a very special way by attacks of hatred, in a context where Christians - who are also citizens - want to live together in a free and democratic country with no corruption, no lies and no violence", His Beatitude Lucian said. "We express our concern over the threats against the Ukrainian Greek Catholic Church, because they remind of the spirit in which its repression and its ban were prepared in 1946. In the same way as our Church, the Ukrainian Church keeps a direct memory of the persecution against the faith that unfortunately seems to be reemerging on the horizon in the neighboring country."

The Major Archbishop of the Romanian Church United with Rome urges the Romanian believers to show their "fraternal solidarity with the Ukrainian Greek Catholic Church in these dramatic moments, especially through prayer to the Lord of Peace, Father of the Age to come, the One who unites us in faith and service."

"We join our voice to His Beatitude Sviatoslav Shevchuk’s, Major Archbishop of the Ukrainian Greek-Catholic Church to demand an end to the violence and threats both against members of this Church that has been through so much trial and against the entire Ukrainian people" says the high Romanian Greek Catholic hierarch.

Gelu Marian Trandafir