Scrie-ne un mesaj!

Dacă doriți să ne contactați pentru a ne întreba ceva sau a ne sugera ceva, sau pur și simplu pentru a ne saluta, vă rugăm să folosiți formulatul alăturat. Vom încerca să vă răspundem cât mai repede cu putință.

Echipa e-communio.ro


2 - = 1
* Toate câmpurile marcate sunt obligatorii
Ultimele știri
e-communio.ro logo

Vatican: Mesajul Urbi et Orbi al papei Francisc

 
Vatican: Mesajul Urbi et Orbi al papei Francisc
  • 26 Dec 2013
  • 4096
"Mărire în înaltul cerurilor lui Dumnezeu

şi pe pământ pace oamenilor pe care el îi iubeşte" (Lc 2,14).

Iubiţi fraţi şi surori din Roma şi din întreaga lume, bună ziua şi Crăciun fericit!

Îmi însuşesc cântarea îngerilor care au apărut păstorilor din Betleem în noaptea în care s-a născut Isus. O cântare ce uneşte cerul şi pământul, adresând cerului lauda şi gloria, iar pământului oamenilor urarea de pace.

Îi invit pe toţi se unească la această cântare: această cântare este pentru fiecare bărbat şi femeie care veghează în timpul nopţii, care speră într-o lume mai bună, care se îngrijeşte de ceilalţi încercând să-şi facă propria datorie cu umilinţă.

Mărire lui Dumnezeu!

La asta ne cheamă Crăciunul înainte de toate: să dăm mărire lui Dumnezeu, pentru că este bun, este fidel, este milostiv. În această zi doresc tuturor să recunoască adevărata faţă a lui Dumnezeu, Tatăl care ni l-a dăruit pe Isus. Doresc tuturor să simtă că Dumnezeu este aproape, să stea în prezenţa sa, să-l iubească, să-l adore.

Şi fiecare dintre noi să poată da mărire lui Dumnezeu mai ales cu viaţa, cu o viaţă trăită din iubire faţă de el şi faţă de fraţi.

Pace oamenilor!

Adevărata pace - noi o ştim - nu este un echilibru între forţe contrare. Nu este o "faţadă" frumoasă, în spatele căreia există contraste şi diviziuni. Pacea este o angajare de toate zilele, însă pacea este artizanală, care se duce înainte pornind de la darul lui Dumnezeu, de la harul său pe care ni l-a dat în Isus Cristos.

Privindu-l pe Prunc în iesle, prunc de pace, să ne gândim la copiii care sunt victimele cele mai fragile ale războaielor, dar să ne gândim şi la bătrâni, la femeile maltratate, la bolnavi... Războaiele frâng şi rănesc atâtea vieţi!

Prea multe a frânt în ultimele timpuri conflictul din Siria, alimentând ura şi răzbunarea. Să continuăm să-l rugăm pe Domnul ca să cruţe iubitul popor sirian de noi suferinţe şi părţile aflate în conflict să pună capăt oricărei violenţe şi să garanteze accesul la ajutoarele umanitare. Am văzut cât de puternică este rugăciunea! Şi sunt mulţumit că astăzi se unesc la această implorare a noastră pentru pace în Siria şi credincioşi de diferite confesiuni religioase. Să nu pierdem niciodată curajul rugăciunii! Curajul de a spune: Doamne, dăruieşte pacea ta Siriei şi întregii lumi. Şi îi invit şi pe cei care nu cred să dorească pacea, cu dorinţa lor, acea dorinţă care lărgeşte inima: cu toţii uniţi, ori cu rugăciunea ori cu dorinţa. Însă toţi, pentru pace.

Dăruieşte pace, Pruncule, Republicii Centrafricane, adesea uitată de oameni. Dar tu, Doamne, nu uiţi pe nimeni! Şi vrei să aduci pace şi în acea ţară, sfâşiată de un vârtej de violenţă şi de lipsuri, unde atâtea persoane sunt fără casă, apă şi hrană, fără minimul pentru a trăi. Favorizează înţelegerea în Sud-Sudan, unde tensiunile actuale au provocat deja prea multe victime şi ameninţă convieţuirea paşnică a acelui stat tânăr.

Tu, Principe al păcii, întoarce pretutindeni inima celor violenţi pentru ca să depună armele şi să se întreprindă calea dialogului. Priveşte la Nigeria, sfâşiată de atacuri continue care nu-i cruţă pe cei nevinovaţi şi pe cei neajutoraţi. Binecuvântează Ţara pe care ai ales-o pentru a veni în lume şi fă să ajungă la un rezultat fericit negocierile de pace dintre israelieni şi palestinieni. Vindecă rănile iubitului Irak, lovit încă de atentate frecvente.

Tu, Domn al vieţii, ocroteşte pe cei care sunt persecutaţi din cauza numelui tău. Dăruieşte speranţă şi întărire exilaţilor şi refugiaţilor, în special în Cornul Africii şi în estul Republicii Democratice Congo. Fă ca migranţii care caută o viaţă demnă să găsească primire şi ajutor. Tragedii ca acelea la care am asistat anul acesta, cu numeroşii morţi la Lampedusa, să nu se mai întâmple niciodată!

O, Prunc din Betleem, atinge inima celor care sunt implicaţi în traficul de fiinţe umane pentru ca să-şi dea seama de gravitatea acestui delict împotriva umanităţii. Îndreaptă-ţi privirea spre atâţia copii care sunt răpiţi, răniţi şi ucişi în conflictele armate şi la cei care sunt transformaţi în soldaţi, cărora le este furată copilăria.

Stăpâne al cerului şi al pământului, priveşte la această planetă a noastră, pe care adesea pofta de avere şi aviditatea oamenilor o exploatează în mod nediscriminat. Asistă şi ocroteşte pe cei care sunt victime ale calamităţilor naturale, mai ales pe iubitul popor filipinez, grav lovit de recentul taifun.

Iubiţi fraţi şi surori, în această lume, în această omenire astăzi s-a născut Mântuitorul, care este Cristos Domnul. Să ne oprim în faţa Pruncului din Betleem. Să lăsăm ca inima noastră să se înduioşeze: să nu ne fie frică de asta. Să nu ne fie teamă ca inima noastră să se înduioşeze! Avem nevoie ca inima noastră să se înduioşeze. Să o lăsăm încălzită de tandreţea lui Dumnezeu; avem nevoie de mângâierile sale. Mângâierile lui Dumnezeu nu fac răni: mângâierile lui Dumnezeu ne dau pace şi forţă. Avem nevoie de mângâierile sale. Dumnezeu este mare în iubire, lui să-i fie laudă şi mărire în veci! Dumnezeu este pace: să cerem ca să ne ajute s-o construim în fiecare zi, în viaţa noastră, în familiile noastre, în oraşele şi naţiunile noastre, în întreaga lume. Să ne lăsăm înduioşaţi de bunătatea lui Dumnezeu.Urare de Crăciun după Mesajul Urbi et Orbi

Vouă, iubiţi fraţi şi surori, veniţi din toate părţile lumii în această piaţă, şi celor care din diferite ţări sunt în legătură prin intermediul mijloacelor de comunicare, adresez urarea mea: Crăciun fericit!

În această zi luminată de speranţa evanghelică ce provine din peştera umilă din Betleem, invoc darul de Crăciun al bucuriei şi al păcii pentru toţi: pentru copii şi bătrâni, pentru tineri şi familii, pentru săraci şi marginalizaţi. Isus, născut pentru noi, să-i întărească pe cei care sunt încercaţi de boală şi de suferinţă; să-i susţină pe cei care se dedică slujirii fraţilor mai nevoiaşi. Crăciun fericit tuturor!Traducere de pr. Mihai Pătraşcu


Sursa:ercis.ro