Scrie-ne un mesaj!

Dacă doriți să ne contactați pentru a ne întreba ceva sau a ne sugera ceva, sau pur și simplu pentru a ne saluta, vă rugăm să folosiți formulatul alăturat. Vom încerca să vă răspundem cât mai repede cu putință.

Echipa e-communio.ro


2 - = 1
* Toate câmpurile marcate sunt obligatorii
Ultimele știri
e-communio.ro logo

Cuvântul Preafericirii Sale Lucian cu ocazia instalării Preasfințitului Mihai

 
Cuvântul Preafericirii Sale Lucian cu ocazia instalării Preasfințitului Mihai
  • 30 Aug 2014
  • 4436

Eminența Voastră,
Înalt Preasfințiile și Preasfințiile Voastre,
Cucernici Părinți,
Stimate oficialități,
Dragi credincioși,

Astăzi suntem cu toții împreună pentru a ne bucura și a da mărire lui Dumnezeu. Aici, în capitala țării, acum mai bine de 15 ani,  pe 8 mai 1999, cu ocazia vizitei sale apostolice în România, Papa Ioan Paul al II-lea, săruta în chip spiritual pământul Blajului şi își însuşea mişcătoarele cuvinte ale marelui poet Mihai Eminescu: „Îţi mulţumesc, Dumnezeule, că m-ai ajutat să-l pot vedea”.  

Doresc să mulțumesc în mod cu totul special, în numele întregii Biserici Catolice din Romania și în numele meu personal Eminenței Sale Cardinal Leonardo Sandri, Prefectul Congregației pentru Bisericile Orientale din Roma. Vă îmbrățișăm cu acea bucurie pe care numai Dumnezeu ne-o poate dărui, atunci când frații se întâlnesc pentru a-L celebra, în Euharistie, pe Cel care ne unește: Isus Cristos, Lumina lumii. Și ne bucurăm pentru că Roma, Maica noastră în credință și în simțirea noastră ca popor, ne trimite prin prezența Eminenței Voastre binecuvântarea Urmașului lui Petru, Sfântul Părinte Papa Francisc, în acest moment istoric pentru Biserica noastră.

Aici la București, Biserica Blajului Unită cu Roma, mărturisește felul in care credința catolică şi cultura țării noastre pot să viețuiască împreună, și pot să aducă roade bogate sub inspirația valorilor perene ale Evangheliei.

Pe data de 22 noiembrie 1911 Arhiepiscopul Raymund Netzhammer, cel care a ridicat acest lăcaș închinat Sf. Vasile cel Mare pentru românii greco-catolici stabiliţi în Vechiul Regat, scria: „acestei mică şi dragă biserică, îi închin cu bucurie strădaniile şi grijile mele, ca ea să devină un adevărat centru religios al tuturor românilor uniţi din Bucureşti”. Mulțumim Cerului pentru faptul că astăzi se împlinește acest dor al Arhiepiscopului Netzhammer și al nostru al tuturor, prin înființarea noii Eparhii Greco-Catolice de București și instalarea primului ei Episcop, Preasfinția Sa Mihai.

Se bucură împreună cu noi Maica Sfântă, ocrotitoarea Patriei noastre în a cărei grădină îl întâlnim mereu pe Isus Cel Înviat. Se bucură Vlădica Vasile Aftenie și Vlădica Tit Liviu Chinezu, Episcopi martiri slujitori ai acestei biserici de pe strada Polonă, care au confirmat prin sacrificiul lor în temnițele comuniste fidelitatea Bisericii noastre față de Isus Domnul. Lumină din lumina Lui; putere din Jertfa Lui; dăruire din dragostea Lui. Și, totodată, împreună cu ei se bucură toată ceata de mucenici și mărturisitori ai Bisericii noastre, care, așa cum amintește Sfântul Ioan Paul al II-lea în Scrisoarea Apostolică publicată în anul 2000 cu ocazia celui de-al treilea centenar de la Unirea cu Biserica Romei, „vin din strâmtorarea cea mare şi şi-au spălat veşmintele lor şi le-au făcut albe în sângele Mielului, care sunt înaintea tronului lui Dumnezeu și mijlocesc pentru poporul lor, bucurându-se din partea acestuia de o adevărată şi profundă veneraţie”.

Iubiți ascultători,
Am găsit de bine să consacrăm noua Eparhie Maicii Celei Neprihănite, Cea puternică prin ascultare și disponibilitate fata de planul lui Dumnezeu. Și reluăm în acest sens cuvintele prin care Arhiepiscopul Raymund Netzhammer descria în 1911 imaginea Maicii Sfinte zugrăvită în absida bisericii Sf. Vasile, Catedrală a noi Eparhii de București: „imaginea Maicii Domnului din absidă este de o mare gingăşie şi nobilă graţie. Micul prunc Isus tronează în braţele Mamei Sale, care îşi întinde mâinile protejând pruncul, în acelaşi timp însă le întinde şi spre credincioşi”.

Dragi credincioși ai Eparhiei de București,
Impreună cu Ierarhul vostru veți lua Crucea pe umeri cu încredere, Cruce care vă va duce spre bucuria lui Isus cel Înviat. Veți semăna cu El, nu vă va lipsi harul Lui, iar Maica Sfântă nu va întârzia să vă ofere binecuvântarea sa de Mamă.

Uniți în rugăciune de mulțumire, îi dorim Preasfințitului Episcop Mihai îndelungată și binecuvântată păstorire.

Maicii Călăuzitoare, îi încredințăm drumul noii Eparhii și pe Păstorul ei, încredințați fiind că celui ce caută Împărăția lui Dumnezeu, toate celelalte i se vor adăuga din belșug.