Scrie-ne un mesaj!

Dacă doriți să ne contactați pentru a ne întreba ceva sau a ne sugera ceva, sau pur și simplu pentru a ne saluta, vă rugăm să folosiți formulatul alăturat. Vom încerca să vă răspundem cât mai repede cu putință.

Echipa e-communio.ro


8 - = 1
* Toate câmpurile marcate sunt obligatorii
Ultimele știri
e-communio.ro logo

Padre Pio - Ce este rugăciunea ?

 
Padre Pio - Ce este rugăciunea ?
  • 29 Oct 2018
  • 3805

Cel mai frumos crez este acela care se naşte pe buzele tale în întuneric, în jertfă, în durere, în efortul suprem al unei neabătute voinţe de bine: este acela care, asemenea unui fulger, sfâşie întunericul sufletului tîu; este acela care, în dezlănţuirea furtunii, te înalţă şi te ridică la Dumnezeu.


Puterea lui Dumnezeu
toate le biruieşte:
dar rugăciunea umilă şi supusă
este mai puternică
decât însuşi Dumnezeu,
îi opreşte braţul,
îi potoleşte mânia,
îl dezarmează, îl învinge,
îl domoleşte şi îl face,
aş putea spune,
dependent şi prieten.


Nu vă temeţi niciodată de capcanele satanei, care, oricât ar fi de periculoase, nu vor fi niciodată în stare să răscolească un suflet care stă aproape de cruce. Fiţi prevăzători şi întăriţi-vă din ce în ce mai mult, prin rugăciune şi prin frumoasa virtute a umilinţei: veţi vedea că nu vă veţi scufunda în marea turbată.


Rugăciunea
este arma cea mai bună
pe care o avem,
este cheia ce deschide
inima lui Dumnezeu.
Trebuie să-i vorbeşti lui Isus
şi cu inima,
nu doar cu buzele.


Bucuria pe care o simte sufletul cuprins de flacăra iubirii rugăciunii, nu scade, ci mai degrabă se desăvârşeşte şi se intensifică.
Dorinţa, departe de a sătura sufletul, sporeşte şi îl şlefuieşte tot mai mult.


Omul care,
întrecându-se pe sine însuşi,
se apleacă asupra rănilor
fratelui nefericit,
înalţă către Dumnezeu
cea mai frumoasă,
cea mai nobilă rugăciune,
făcută din sacrificiu,
din iubire trăită
şi împlinită,
din dăruire în trup şi suflet.


Să facem
după cum ne învaţă David:
ridicaţi-vă mâinile
către locul sfânt
pe timpul nopţii
şi binecuvântaţi-l pe Domnul.
Da, fiii mei,
să-l binecuvântăm mereu
şi să-l rugăm,
ca el să ne fie călăuză,
barcă, port de scăpare.


Îi cer Domnului harul de a nu mă lăsa în Paradis, până când ultimul dintre fiii mei spirituali, ultima dintre persoanele încredinţate grijii mele sacerdotale, nu vor fi intrat înaintea mea.


Rugăciunea
este arma neînvinsă
împotriva primejdiilor lumii.
Rugaţi-vă !
Rugăciunea
este cheia comorilor
lui Dumnezeu
şi mijlocul prin care
se poate ajunge la victorie,
în lupta binelui împotriva răului.


Isus să vă binecuvânteze,
să vă privească mereu
cu ochi binevoitori,
să vă păzească
în toate şi mereu,
să vă fie sprijin şi călăuză,
să vă facă demni
de iubirea lui divină nesfârşită.


Ca să spun adevărul,
nu mi s-a întâmplat niciodată ca,
rugându-mă
cu insistenţă şi cu căldură,
Domnul binecuvântat
să nu-mi fi împlinit
vreuna din rugăciuni.
Mai curând sau mai târziu,
el îmi împlineşte rugăciunile
cu multă milă.


Isus
să fie mereu regele suveran
al inimilor voastre,
să vă ocrotească mereu
cu harul său atent,
să sporească tot mai mult
iubirea lui divină
în inimile voastre,
să vă transforme cu totul în el
şi să vă facă sfinţi.


Rugăciunea
trebuie să fie mereu statornică,
deoarece statornicia
dovedeşte credinţa.


Să ne rugăm neîncetat
pentru nevoile obişnuite
ale preaiubitei noastre patrii,
ale Europei şi ale lumii întregi.
Dumnezeul milostivirii
să se îndure de nenorocirile
şi de păcatele noastre:
să redea lumii pacea
atât de mult dorită şi aşteptată.


Padre PioSursa:www.rugaciuni.ro