Scrie-ne un mesaj!

Dacă doriți să ne contactați pentru a ne întreba ceva sau a ne sugera ceva, sau pur și simplu pentru a ne saluta, vă rugăm să folosiți formulatul alăturat. Vom încerca să vă răspundem cât mai repede cu putință.

Echipa e-communio.ro


9 - = 8
* Toate câmpurile marcate sunt obligatorii
Ultimele știri
e-communio.ro logo

Calea Crucii - Cale de vindecare

 
Calea Crucii - Cale de vindecare
  • 14 Apr 2017
  • 4117
Staţiunea I: Isus este condamnat la moarte

Încredinţează-Mi fiecare prilej în care tu l-ai condamnat pe celălalt, ori în care tu ai fost condamnat pe nedrept şi rămâi aici, aproape, lângă Mine, în linişte fără să te plângi. Îţi voi da putere şi ajutor pentru a putea răbda de acum înainte nedreptatea şi condamnarea în tăcere şi dăruire. Încredinţează-Mi mândria ta, şi eu îţi voi dărui smerenia Mea. Împreună, vom fi alături unul de celălalt pentru a răscumpăra această stare şi pentru mântuirea sufletelor. De vei cădea, în slăbiciunea ta, Eu voi fi de faţă pentru a purta ceea ce tu nu poţi purta, iar mâna Mea te va ridica din nou prin Sfânta Spovadă şi o vom lua de la capăt…

Staţiunea a II-a: Mântuitorul nostru primeşte crucea

Încredinţează-Mi nevinovăţia ta pierdută, toate rănile şi plăgile din trecut şi prezent. Încredinţează-Mi singurătatea şi durerea ta. Încredinţează-Mi puritatea ta pierdută, speranţele tale năruite şi visele nimicite. Încredinţează-Mi crucile tale şi cu bucurie voi purta sarcinile Eu însumi. Îţi mulţumesc pentru toate acele momente în care ţi-ai purtat crucea cu curaj. Da, în ciuda slăbiciunii tale, ai făcut aceasta pentru sufletele pe care Eu le iubesc. Voi tămădui rănile din trecutul şi prezentul tău. Îţi voi dărui iarăşi nevinovăţia şi puritatea. Voi pune o nouă speranţă în inima ta şi te vei naşte din nou în dragoste, în lumină, în frumuseţe. Nevinovăţia ta reînvie în Învierea Mea. Iată moştenirea ta: eşti copilul meu, un copil al lui Dumnezeu. Fără bunăvoinţa ta, Eu sunt neputincios, fiindcă am nevoie de dragostea ta pentru a-Mi ajuta să duc această Cruce a Nevinovăţiei Răstignite celor din jurul tău şi de asemenea ţie. Împreună, vom învinge. Eu sunt mereu cu tine.

Staţiunea a 3-a: Mântuitorul nostru cade pentru întâia oară

Încredinţează-Mi toate căderile şi eşecurile tale, descurajările şi abandonurile tale... atunci când te-ai îndepărtat de Mine, când M-ai strivit prin păcatele tale, când ai zdrobit viaţa Mea divină în tine şi în ceilalţi. Încredinţează-Mi inchiderile în tine însuţi, complăcerea ta în tristeţe şi în melancolie. Lasă-Mă să îţi dau în schimb recunoştinţa Mea, pentru fiecare dată când ai reuşit să te ridici şi să-ţi continui drumul. Îngăduie-Mi să îţi mulţumesc pentru că te-ai reîntors cu umilinţă la Mine cu o adâncă părere de rău în inimă. Eu mă bucur împreună cu tine pentru fiecare nou început, pe calea ta către Cer.

 Staţiunea a 4-a: Mântuitorul nostru o întâlneşte pe Maica Sa îndurerată

Mamelor şi taţilor, încredinţaţi-Mi suferinţa şi durerea voastră atunci când nu puteţi să îi mângâiaţi pe copiii voştri suferinzi, atunci când păcatul şi răul vi-i răpesc. Încredinţaţi-Mi neputinţa voastră atunci când îi vedeţi îndepărtându-se de Mine. Copiii mei, încredinţaţi-Mi neliniştea voastră atunci când trebuie să păşiţi pe drumuri pe care părinţii voştri nu le înţeleg pe deplin, şi pe care voi nu le puteţi explica. Aşezaţi-vă în acea privire constantă de dragoste dintre Maica Mea Preacurată şi Mine, şi totul se va rezolva. V-o încredinţez pe Maica Mea ca să vă fie Maică! Vi-L arăt pe Tatăl Meu, ca să vă fie Tată. „Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa” (Ioan, 14,6). Veniţi, urmaţi-Mă pe acest drum al dragostei.

Staţiunea a 5-a: Simeon din Cirene îl ajută pe Mântuitorul

Încredinţează-Mi toate acele refuzuri de a-l ajuta pe celălalt, atunci când îţi era cu putinţă să o faci. Încredinţează-Mi toate acele momente în care ai făcut astfel încât povara cuiva să fie mai grea, în loc să i-o uşurezi; şi atunci când te-ai împotrivit sau ai îmbrăţişat crucea fără tragere de inimă. Încredinţează-Mi povara laşităţii tale. În schimb, îmi voi aduce aminte de toate acele dăţi când ai ajutat pe cineva, sau ai luat cu bucurie asupra ta greutatea durerii celuilalt, sau când ai împărtăşit povara crucii Mele. Te voi călăuzi şi te voi ajuta pentru ca în viitor să faci lucrurile mai bine şi să fii mai generos, fiindcă ceea ce îi faci celuilalt, Mi-o faci Mie însumi.

Staţiunea a 6-a: Veronica şterge faţa Mântuitorului

Încredinţează-Mi tot acel respect omenesc care te-a împiedicat să "te ridici" şi să mărturiseşti dragostea mea în faţa tuturor, gândindu-te în primul rând la ceea ce alţii ar putea gândi despre tine. Încredinţează-Mi frica ta de a fi judecat, nepăsările tale, lipsa ta de compasiune, învârtoşarea inimii tale. Eu îţi voi da să trăieşti sub privirea Mea, şi nu sub privirea oamenilor. Eu vă voi dărui tărie în duioşie, acte de iubire în blândeţe şi discreţie. Sunt atât de mulţi oamenii pe care să îi mângâi! Încredinţează-Mi privirea ta trufaşă şi acele imagini care trezesc în tine nelinişte. Eu îţi voi dărui privirea Mea de milă şi de dragoste şi voi purifica memoria şi imaginaţia ta. Tu şi cu Mine, împreună, îi vom mângâia pe copiii mei dragi.

Staţiunea a 7-a: Mântuitorul cade pentru a doua oară

Încredinţează-Mi greutatea păcatelor tale. Ele te strivesc atât de mult! Simţi că nu ai tărie să te ridici, şi chiar şi atunci când izbuteşti, eşti prea slab pentru a nu cădea imediat din nou. Aşadar, rămâi în durere şi în suferinţă. Am venit pentru a te ridica, pentru a ridica această povară nespusă care te zdrobeşte până la disperare. Încredinţează-Mi păcatele tale, indiferent de grozăvia lor. Am venit nu să te condamn, ci să te mângâi şi să te iubesc. Vino la mine în Sfânta Taină a Mărturisiri! Nu îţi face griji dacă nu vei şti de unde să începi. Vino la preot şi explică-i greutăţile tale, şi cere-i să te ajute. În felul acesta, vino adesea la Mine, Eu te aştept.

Staţiunea a 8-a: Mântuitorul mângâie femeile din Ierusalim

Încredinţează-Mi toate acele momente în care ţi-ai neglijat rugăciunile pentru tine şi pentru familia ta. Când ai încetat să te rogi, spunând: "Nimeni nu mă ascultă, nici nu va asculta rugăciunile mele, Dumnezeu nu răspunde la rugăciunile mele, lui Dumnezeu nu îi pasă de mine sau familia mea". Încredinţează-Mi toate rugăciunile la care nu am răspuns aşa cum ai fi vrut, şi toate rugăciunile ascultate cărora am răspuns în felul Meu, dar pe care tu le-ai respins. Toate aceste rugăciuni te vor duce la sfinţenie. Uneori, acest dar va apărea sub haina suferinţei, a unei pierderi sau a unei dureri, pentru ca sufletul tău să crească în curaj, în iubire, în altruism. Uneori, va fi înfăşurat în bucurie, în pace şi fericire. Nu există nici o rugăciune a voastră, copiii Mei, pe care să nu o ascult, pentru că Eu vă iubesc. Întreaga creaţie îţi spune în fiecare zi: "Te iubesc!". Aminteşte-ţi de Mine, pentru că Eu nu te voi uita niciodată, nici chiar pentru o clipită.

Staţiunea a 9-a: Mântuitorul cade a treia oară

Încredinţează-Mi toate acele momente în care nu mai poţi să înaintezi, fiindcă înţeleg bine ceea ce simţi! Zăceam aici din iubire pentru tine. Încredinţează-Mi nevoile tale şi crede în puterea Numelui Meu. Cheamă Numele Meu: "Isus". Te iubesc atât de mult, şi te cunosc după numele tău. Încredinţează-Mi toate cuvintele inutile, acelea care i-au rănit pe ceilalţi şi care te-au rănit pe tine însuţi. Voi pune pe buzele tale tăcerea dragostei şi cuvinte de binecuvântare şi de laudă. Priveşte la Maica Mea, a cărei inimă atât de duioasă Mi-a dat curajul să Mă ridic şi să merg mai departe.

Staţiunea a 10-a: Mântuitorul este dezbrăcat de hainele Sale

Încredinţează-Mi toate acele bunuri pe care Eu ţi le-am încredinţat, dar de care ţi-e atât de greu să te desprinzi. Încredinţează-Mi bunurile cele mai preţioase şi Eu îţi voi da adevărata libertate a inimii şi a spiritului. Încredinţează-Mi toate bogăţiile tale materiale, intelectuale şi spirituale. Oferă-Mi tot ceea ce ţi-am dăruit, şi în schimb Eu te voi copleşi cu şi mai multe haruri. De ce ţi-e frică, copilul Meu? Eu sunt Dumnezeu şi pot să am grijă de tine! Încredinţează-Mi lipsa ta de dăruire şi Eu îţi voi da toată dăruirea Mea.

Staţiunea a 11-a: Mântuitorul nostru este pironit pe Cruce

Încredinţează-Mi toate faptele tale rele, obiceiurile rele şi abaterile tale. Încredinţează-Mi tot ceea ce ai atins, şi ceea ce ţi-a degradat trupul, spiritul şi inima. Eu voi purifica atingerile tale şi voi îndrepta lucrările şi atitudinile tale. Voi desăvârşi toate acele lucruri bune şi frumoase pe care le-am creat pentru tine. Încredinţează-Mi toate acele clipe când te plângeai atunci când Eu îţi propuneam să rămâi cu Mine pe cruce din iubire faţă de alţii. Încredinţează-Mi frica pentru tine şi frica pentru ceilalţi. Eu îţi voi da curajul de a deveni o jertfă  de ispăşire şi de iubire. Nu te teme, Eu sunt cu tine, şi priveşte, Maica ta cerească ne însoţeşte!

Staţiunea a 12-a: Isus moare pe cruce

Încredinţează-Mi frica ta de suferinţă şi Eu te voi însoţi în suferinţa ta, oferindu-ţi bucuria de a ne uni inimile noastre străpunse, împreună cu Maica Mea, pentru mântuirea lumii. Încredinţează-Mi răzvrătirea şi frica de moarte pentru tine însuţi şi pentru cei care te iubesc, căci pe cruce Eu am biruit ura şi moartea! Încredinţează-Mi strigătul tău de amărăciune, şi Eu îţi voi da strigăt de victorie: "Facă-se voia Ta". Trebuie doar să îţi aduci aminte de Mine, şi să îţi trăiesti viaţa în prezenţa Mea!

Staţiunea a 13-a: Isus se odihneşte pe braţele Maicii Sale

Încredinţează-Mi nevinovăţia ta răstignită. Încredinţează-Mi toată lipsa ta de duioşie şi de căldură umană, din trecut şi din prezent. Odihneşte-te şi abandonează-te în braţele Dragostei Materne pe care o nutresc pentru tine. Aleargă la Maica ta cerească. Braţele Sale primesc spiritul, trupul şi sufletul tău rănit. Tu eşti copilul Său la fel de mult ca şi Mine. Lacrimile ei mijlocesc pentru tine. Iubeşte-o aşa cum Ea te iubeşte!

 Staţiunea a 14-a: Mântuitorul este pus în mormânt

 Mă odihnesc aici, în tăcere. Încredinţează-Mi tot ceea ce în tine are gust de singurătate şi de moarte. Eu îţi voi da încredere, credinţă, iubire faţă de voinţa Mea, gustul Vieţii, dorul după dragostea Mea şi dragostea frăţească. Tu nu eşti niciodată singur, nici măcar pentru o clipă. Dă-mi nimicul şi neantul tău. Eu îţi dau plinătatea Mea. Dă-mi lacrimile şi durerea ta, Eu îţi  dau pacea Mea, speranţa Mea şi Învierea mea glorioasă.

Rugăciune

O Nevinovăţie Dumnezeiască! Biruinţa nevinovăţiei mele răstignite. Dăruieşte trupului meu, spiritului meu şi sufletului meu sănătate şi vindecare, mângâiere şi consolare. Fă să locuiască în mine spiritul de laudă, de adorare şi de aducere de mulţumire. Dăruieşte-mi şi reînnoieşte întru mine darurile Spiritului Sfânt. Călăuzeşte-mă spre o viaţă de sfinţenie şi o slujire plină de bucurie.

Toate acestea le cer în numele lui Isus, Mântuitorul întregii omeniri şi prin mijlocirea Maicii Domnului, a îngerilor şi a sfinţilor. Pentru o mai mare cinstire a Inimilor Euharistice a lui Isus şi a Mariei, spre lauda şi aducerea de mulţumire Preasfintei Treimi. AMIN