Scrie-ne un mesaj!

Dacă doriți să ne contactați pentru a ne întreba ceva sau a ne sugera ceva, sau pur și simplu pentru a ne saluta, vă rugăm să folosiți formulatul alăturat. Vom încerca să vă răspundem cât mai repede cu putință.

Echipa e-communio.ro


4 - = 2
* Toate câmpurile marcate sunt obligatorii
Ultimele știri
e-communio.ro logo

Psalmul 67 (Meditaţia Pr. Gabriel Buboi pe marginea Psalmilor)

 
Psalmul 67 (Meditaţia Pr. Gabriel Buboi pe marginea Psalmilor)
  • 19 Iun 2016
  • 4507

Să răsară Dumnezeu și să se risipească dușmanii Săi

Și să fugă din fața Lui cei ce îl urăsc.

 

Precum se împrăștie fumul, așa îi risipești;

Precum se topește ceara în fața focului,

Așa pier făcătorii de rele în fața lui Dumnezeu.

 

Însă cei drepți se bucură,

Tresaltă de veselie în fața lui Dumnezeu

Și cântă de bucurie.

 

Cântaţi-I lui Dumnezeu, cântaţi imnuri numelui Său,

Neteziți calea celui ce a încălecat peste nori:

Domnul este numele Lui, 

Tresăltați de veselie înaintea Sa.

 

Tatăl orfanilor și apărătorul văduvelor

Este Dumnezeu în locașul Său sfânt.

 

Pe omul singur, Dumnezeu îl așează să locuiască într-o casă,

Îi scoate cu bucurie pe prizonieri.

Doar cei răzvrătiți locuiesc în pământ arid.

 

Dumnezeule, când mergeai înaintea poporului Tău,

Când treceai prin pustiu,

 

Pământul se cutremura şi cerurile picurau

În fața Dumnezeului, Cel din Sinai,

În fața lui Dumnezeu, Dumnezeul lui Israel.

 

Ploaie îmbelșugată ai revărsat, Dumnezeule,

Ai întărit moștenirea Ta slăbită;

 

Într-însa a locuit poporul Tău,

În aceea pe care, în bunătatea Ta,

Ai făcut-o sigură pentru omul sărac, Dumnezeule.

 

Domnul va anunța o știre,

Cete mari sunt mesagerii biruinței:

 

„Fug, fug împărații armatelor!

Pe câmp, în apropierea casei, se împarte prada.

 

Nu stați să dormiți în interiorul zidurilor!

Strălucesc aripile porumbiței acoperite de argint,

Răspândesc raze aurii penele sale”.

 

Când Cel Atotputernic îi împrăștia acolo pe împărați,

Atunci ningea peste Selmon,

 

Munte preaînalt este muntele Vasan,

Munte cu piscuri este muntele Vasan.

 

Pentru ce invidiați, munţi cu piscuri,

Muntele pe care și l-a dorit Dumnezeu ca locuință a Sa?

Domnul va locui acolo pentru totdeauna.

 

Carele lui Dumnezeu sunt foarte numeroase, sunt mii de arcași:

Domnul este printre ei, în Sion, în sfințenie.

 

Te-ai suit la înălțime și ai făcut prizonieri –

Ai luat tribut de la oameni

Și chiar de la răzvrătiți –

Pentru că acolo locuiești Tu, Domnul Dumnezeu!

 

Zi de zi este binecuvântat Domnul:

Nouă Dumnezeu ne aduce mântuirea.

 

Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care mântuiește;

Domnului Dumnezeu îi aparțin porțile morții.

 

Însă Dumnezeu va sfărâma capetele vrăjmaşilor Săi,

Capul pletos a celor ce umblă pe calea delictelor.

Domnul a spus: “Îi voi întoarce din Vasan,

Îi voi întoarce din profunzimea mării,

 

Pentru ca să-ți afunzi piciorul în sânge

Și limba câinilor tăi să-și primească partea din dușmani”.

 

Se ivește alaiul Tău, Doamne,

Alaiul Dumnezeului meu, al împăratului meu, în locaşul cel sfânt.

 

Înainte merg cântăreții, îi urmează cei ce cântă cu harpa,

Împreună cu copilele fecioare care bat în tamburine.

 

„Binecuvântați-L pe Dumnezeu în adunările voastre,

Binecuvântați-L pe Domnul, voi cei din comunitatea lui Israel!”

 

Iată-l pe Beniamin, un tânăr conducător,

Căpeteniile lui Iuda, oastea lor,

Căpeteniile Zabulonului, căpeteniile Neftalimului.

 

„Arată, o Dumnezeule, puterea Ta,

Confirmă, Dumnezeule, tot ce ai făcut pentru noi!

 

Pentru templul Tău, în Ierusalim,

Împărații îţi vor aduce daruri.

 

Ceartă bestia din trestii,

Cireada de bivoli, armata de tauri,

Care se închină idolilor din argint;

Risipeşte popoarele care iubesc războiul!

 

Vor veni cei mai mari ai Egiptului,

Etiopia își va întinde mâinile spre Dumnezeu.

 

Împărăţiile pământului, cântaţi lui Dumnezeu,

Cântaţi imnuri Domnului,

Celui ce a încălecat peste ceruri, peste cerurile veșnice.

 

Iată, își face auzită vocea, un glas puternic!

 

Recunoaște-ți puterea lui Dumnezeu,

Măreția Sa peste Israel,

Puterea Sa deasupra norilor!

 

Înfricoșător ești Tu, Dumnezeule, în locașul Tău cel sfânt!

El, Dumnezeul lui Israel, dă putere și vigoare poporului Său.

Binecuvântat să fie Dumnezeu!

 

 

Să răsară Dumnezeu și să se risipească dușmanii Săi și să fugă din fața Lui cei ce îl urăsc. Primul verset al psalmului răsună în perioada pascală și este o profeție a ivirii Fiului lui Dumnezeu pe pământ și a victoriei pe care El o dăruiește lumii întregi prin glorioasa sa patimă și înviere. Imaginea folosită de psalmist este aceea a răsăritului de soare care prin apariția sa înlătură bezna nopții; în același fel Cristos, Soarele dreptății, risipește întunericul păcatului și dăruiește lumina iertării, împăcării și răscumpărării întregii omeniri.

 

Ploaie îmbelșugată ai revărsat, Dumnezeule, ai întărit moștenirea Ta slăbită. Imaginea ploii în contextul versetelor care evocă eliberarea pe care Domnul a dăruit-o poporului Său de-a lungul timpului, în special la scăparea din robia Egiptului, ne trimite cu gândul la harurile îmbelșugate care au fost revărsate în momentele cele mai de restriște pe care le-a traversat poporul. Pentru Sfântul Ciril al Alexandriei ploaia poate reprezenta fie mana cerească a vechiului Testament, fie Cuvântul evangheliei lui Cristos, care s-a coborât pentru noi din ceruri.