Scrie-ne un mesaj!

Dacă doriți să ne contactați pentru a ne întreba ceva sau a ne sugera ceva, sau pur și simplu pentru a ne saluta, vă rugăm să folosiți formulatul alăturat. Vom încerca să vă răspundem cât mai repede cu putință.

Echipa e-communio.ro


10 - = 1
* Toate câmpurile marcate sunt obligatorii
Ultimele știri
e-communio.ro logo

Ritualul deschiderii Porții Sfinte cu ocazia Anului Sfânt al Milostivirii, la Catedrala Arhiepiscopală Majoră din Blaj

 
Ritualul deschiderii Porții Sfinte cu ocazia Anului Sfânt al Milostivirii, la Catedrala Arhiepiscopală Majoră din Blaj
  • 13 Dec 2015
  • 4163

Sâmbătă, 12 decembrie 2015, a avut loc deschiderea Porții Sfinte în Arhieparhia de Alba-Iulia și Făgăraj. Acest eveniment marchează începutul Anului Milostivirii, și s-a desfăşurat la Catedrala Sfânta Treime din Blaj, în prezența Preafericitului Părinte Cardinal Lucian și a Preasfinției Sale Claudiu, Episcopul Curiei Arhiepiscopiei Majore.

Deschiderea Porții Sfinte s-a desfășurat după următorul ritual:

Preotul: Binecuvântați, Preasfințite Părinte!

Arhiereul: Mărire Sfntei și Celei de-o-Ființă și de viață Făcătoarei și nedespărțitei Treimi, totdeauna, acum și pururi și în vecii vecilor.

Corul: Amin.

 

Veniți să ne închinăm și să cădem la Cristos, Împăratul nostru Dumnezeu.

Veniți să ne închinăm și să cădem la Cristos, Împăratul nostru Dumnezeu.

Veniți să ne închinăm și să cădem la însușii Cristos, Împăratul și Dumnezeul nostru.

 

Apoi, Psalmul 117:

Lăudaţi pe Domnul că este bun, că în veac este mila Lui.

Să zică, dar, casa lui Israel, că este bun, că în veac este mila Lui.

Să zică, dar, casa lui Aaron, că este bun, că în veac este mila Lui.

Să zică, dar, toţi cei ce se tem de Domnul, că este bun, că în veac este mila Lui.

În necaz am chemat pe Domnul şi m-a auzit şi m-a scos întru desfătare.

Domnul este ajutorul meu, nu mă voi teme de ce-mi va face mie omul.

Domnul este ajutorul meu şi eu voi privi cu bucurie pe vrăjmaşii mei.

Mai bine este a Te încrede în Domnul, decât a Te încrede în om.

Mai bine este a nădăjdui în Domnul, decât a nădăjdui în căpetenii.

Toate neamurile m-au înconjurat şi în numele Domnului i-am înfrânt pe ei.

Înconjurând m-au înconjurat şi în numele Domnului i-am înfrânt pe ei.

Înconjuratu-m-au ca albinele fagurele, dar s-au stins ca focul de spini şi în numele Domnului i-am înfrânt pe ei.

Împingându-mă m-au împins să cad, dar Domnul m-a sprijinit.

Tăria mea şi lauda mea este Domnul şi mi-a fost mie spre Mântuire.

Glas de bucurie şi de mântuire în corturile drepţilor: "Dreapta Domnului a făcut putere,

Dreapta Domnului m-a înălţat, dreapta Domnului a făcut putere!"

Nu voi muri, ci voi fi viu şi voi povesti lucrurile Domnului.

Certând m-a certat Domnul, dar morţii nu m-a dat.

Deschideţi-mi mie porţile dreptăţii, intrând în ele voi lăuda pe Domnul.

Aceasta este poarta Domnului; drepţii vor intra prin ea.

Te voi lăuda, că m-ai auzit şi ai fost mie spre mântuire.

Piatra pe care n-au băgat-o în seamă ziditorii, aceasta s-a făcut în capul unghiului.

De la Domnul s-a făcut aceasta şi minunată este în ochii noştri.

Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm şi să ne veselim întru ea.

O, Doamne, mântuieşte! O, Doamne, sporeşte!

Binecuvântat este cel ce vine întru numele Domnului; binecuvântatu-v-am pe voi, din casa Domnului.

Dumnezeu este Domnul şi S-a arătat nouă. Tocmiţi sărbătoare cu ramuri umbroase, până la coarnele altarului.

Dumnezeul meu eşti Tu şi Te voi lăuda; Dumnezeul meu eşti Tu şi Te voi înălţa. Te voi lăuda că m-ai auzit şi ai fost mie spre mântuire.

Lăudaţi pe Domnul că este bun, că în veac este mila Lui.

 

Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit,

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Aliluia, aliluia, aliluia! Mărire Ție, Dumnezeule!

 

P: Și pentru ca să ne învrednicim noi a asculta Sfânta Evanghelie, pe Domnul Dumnezeul nostru să-L rugăm.

C: Doamne, îndură-Te spre noi (de 3 ori).

P. Înțelepciune, drepți, să ascultăm Sfânta Evanghelie.

A. Pace tuturor!

C. Și spiritului tău.

P. Din Sfânta Evanghelie după Luca (6,27-38), citire.

C. Mărire Ție, Doamne, mărire Ție!

 

Zis-a, Domnul: Adevărat, adevărat zic vouă: Cel ce nu intră pe uşă, în staulul oilor, ci sare pe aiurea, acela este fur şi tâlhar.

Iar cel ce intră prin uşă este păstorul oilor.

Acestuia portarul îi deschide şi oile ascultă de glasul lui, şi oile sale le cheamă pe nume şi le mână afară.

Şi când le scoate afară pe toate ale sale, merge înaintea lor, şi oile merg după el, căci cunosc glasul lui.

Iar după un străin, ele nu vor merge, ci vor fugi de el, pentru că nu cunosc glasul lui.

Această pildă le-a spus-o Isus, dar ei n-au înţeles ce înseamnă cuvintele Lui.

A zis deci iarăşi Isus: Adevărat, adevărat zic vouă: Eu sunt uşa oilor.

Toţi câţi au venit mai înainte de Mine sunt furi şi tâlhari, dar oile nu i-au ascultat.

Eu sunt uşa: de va intra cineva prin Mine, se va mântui; şi va intra şi va ieşi şi păşune va afla.

Furul nu vine decât ca să fure şi să junghie şi să piardă. Eu am venit ca viaţă să aibă şi din belşug să aibă.

Eu sunt păstorul cel bun. Păstorul cel bun îşi pune sufletul pentru oile sale.

Iar cel plătit şi cel care nu este păstor, şi ale cărui oi nu sunt ale lui, vede lupul venind şi lasă oile şi fuge; şi lupul le răpeşte şi le risipeşte.

Dar cel plătit fuge, pentru că este plătit şi nu are grijă de oi.

Eu sunt păstorul cel bun şi cunosc pe ale Mele şi ale Mele Mă cunosc pe Mine.

Precum Mă cunoaşte Tatăl şi Eu cunosc pe Tatăl. Şi sufletul îmi pun pentru oi.

Am şi alte oi, care nu sunt din staulul acesta. Şi pe acelea trebuie să le aduc, şi vor auzi glasul Meu şi va fi o turmă şi un păstor.

C. Mărire Ție, Doamne, mărire Ție!

 

Arhiereul stropește cu apă sfințită Ușa Catedralei și pe cei prezenți, în timp ce se cântă troparul (pe vers 1):

Mântuiește; Doamne, poporul Tău și binecuvântează moștenirea Ta; biruință binecredincioșilor creștini asupra dușmanilor dăruiește, și cu Crucea Ta păzește pe poporul Tău (de 3 ori).

 

Arhiereul se apropie de Ușa Catedralei și lovește de trei ori cu crucea în ușă, zicând:

A: Ridicați, căpetenii, porțile voastre și vă ridicați porțile cele veșnice și va intra Împăratul măririi.
P: Cine este acesta Împăratul măririi?

A: Domnul Cel tare și puternic, Domnul Cel tare în război.
(de 2 ori).

 

A treia oară:

A: Ridicați, căpetenii, porțile voastre și vă ridicați porțile cele veșnice și va intra Împăratul măririi.
P: Cine este acesta Împăratul măririi?

A: Domnul puterilor, Acesta este Împăratul măririi.

 

Arhiereul deschide Ușile Catedralei și intră, primul, în Sfântul Locaș. După arhiereu intră toți preoții, doi câte doi și se așează în strane și în fața stranelor, în deplină ordine.

Protopopii și consilierii arhieparhiali vor intra, doi câte doi, în Sfântul Altar și se așează în jurul Sfintei Mese. Arhiereul stă în fața Sfintei Mese.

 

În acest timp, corul cântă imnul:

Tată am păcătuit,

Dar ca fiul rătăcit

Regretăm că am grești

Regretăm că am greșit!

 

Vina noastră-i mare,

Dar a Ta-ndurare,

N-are asemănare,

N-are asemănare!

 

Prin Cristos ne iartă,

Șterge orice pată,

Milostive Tată,

Milostive Tată!

 

Imnul se repetă pănă ce toți preoții și credincioșii au intrat în Catedrală!

 

Ectenia mare:

P: Cu pace Domnului să ne rugăm.

C: Doamne, îndură-Te spre noi.

Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm.

Pentru pacea a toată lumea, pentru bună starea sfintelor lui Dumnezeu Biserici și pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm.

Pentru sfântă biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră într-însa, Domnului să ne rugăm.

Pentru Sfântul Părinte Papa Francisc, pentru Prea Fericitul Părintele nostru Arhiepiscopul-Cardinal Lucian, pentru Prea Sfințitul Episcopul nostru Claudiu, pentru cinstita preoțime și cea întru Cristos diaconime, și pentru tot clerul și poporul, Domnului să ne rugăm.

Pentru țara noastră, pentru orașul acesta, pentru toate orașele și satele, și pentru cei ce cu credință locuiesc într-însele, Domnului să ne rugăm.

Pentru bună liniștea aerului, pentru înmulțirea roadelor pământului și pentru timpuri de pace, Domnului să ne rugăm.

Pentru cei ce călătoresc, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm.

Pentru ca să reverși asupra noastră, Doamne, Spiritul înțelegerii, al adevărului și al păcii, ca să cunoaștem cele ce sunt bineplăcute Ție și să le împlinim cu toată inima, Domnului să ne rugăm.

Pentru ca să asculți cu îndurare rugăciunile celor ce Te imploră, pentru ca să ștergi păcatele celor ce le recunosc în fața Ta, dăruindu-le iertare și pace, Domnului să ne rugăm.

Pentru ca să înflăcărezi inimile noastre cu Spiritul iubirii Tale, ca să putem cugeta pururi cele vrednice și plăcute Ție și să te iubim sincer în toți oamenii, frații noștri, Domnului să ne rugăm.

Pentru ca să întorci poporul Tău la Tine cu toată inima, pentru ca să-i ierți pe aceia care greșesc înaintea Ta și să-i ocrotești cu multă îndurare, Domnului să ne rugăm.

Pentru ca să ocrotești cu mâna Ta cea atotputernică, în acest An al Milostivirii, pe poporul care îți slujește și Te roagă neîncetat cu umilință, Domnului să ne rugăm.

Pentru ca în acest An al Milostivirii să reînnoiască în noi Spiritul iubirii aproapelui și al iertării, Domnului să ne rugăm.

Pentru ca fiind curați cu trupul și cu sufletul să ne bucurăm de roadele răscumpărării dăruite nouă prin Jertfa Crucii, Domnului să ne rugăm.

Pentru ca să fim mântuiți de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, Domnului să ne rugăm.

Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.

Pe Preasfânta, curata, preabinecuvântata, mărita stăpâna noastră, de Dumnezeu Născătoarea și pururi Fecioara Maria, cu toți sfinții pomenindu-o; pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Cristos Dumnezeu să o dăm.

C: Ție, Doamne.

Arhiereul, cu glas înalt:

Că Ție se cuvine toată mărirea, cinstea și închinăciunea, Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor.

C:Amin.

 

Se cântă troparele de umilință, pe tropar vers 6:

Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că, nepricepându-ne de nici un răspuns, această rugăciune aducem Ție, ca unui Stăpân, noi păcătoșii robii Tăi; miluiește-ne pe noi.

 

Mărire Tatălui și Fiului și Spiritului Sfânt.

Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit; nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fărădelegile noastre, ci caută și acum ca un Îndurat și ne mântuiește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți suntem lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm.

 

Și acum și-ntotdeauna și în vecii vecilor. Amin.
Ușa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru tine, ci să ne mântuim prin tine din nevoi, că tu ești mântuirea neamului creștinesc.

 

P: Să luîm aminte!

A: Pace tuturor.

C: Și spiritului tău. Întru mulți ani, Stăpâne.

Prohimen: Miluieşte-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta, și după mulţimea îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea.

Stih: Inimă curată zideşte intru mine, Dumnezeule şi duh drept înnoieşte întru cele dinlăuntru ale mele.

P: Înțelepciune.

C: Din Scrisoarea către Efeseni (2,4-10), a Sfântului apostol Pavel, citire

P: Să luăm aminte.

 

Fraților! Dumnezeu, bogat fiind în milă, pentru multa Sa iubire cu care ne-a iubit,

Pe noi cei ce eram morţi prin greşelile noastre, ne-a făcut vii împreună cu Cristos - prin har sunteţi mântuiţi! –

Şi împreună cu El ne-a sculat şi împreună ne-a aşezat întru ceruri, în Cristos Isus,

Ca să arate în veacurile viitoare covârşitoarea bogăţie a harului Său, prin bunătatea ce a avut către noi întru Cristos Isus.

Căci în har sunteţi mântuiţi, prin credinţă, şi aceasta nu e de la voi: este darul lui Dumnezeu;

Nu din fapte, ca să nu se laude nimeni.

Pentru că a Lui făptură suntem, zidiţi în Cristos Isus spre fapte bune, pe care Dumnezeu le-a gătit mai înainte, ca să umblăm întru ele.

A: Pace ție!

C: Și spiritului tău. Întru mulți ani, stăpâne!

 

C: Aliluia, aliluia, aliluia! (pe antiphon vers 8).

Stih: Deschideţi-mi mie porţile dreptăţii, intrând în ele voi lăuda pe Domnul.

Aliluia, aliluia, aliluia!

Stih: Aceasta este poarta Domnului; drepţii vor intra prin ea.

Aliluia, aliluia, aliluia!

În acest timp se cădește Sfânta Masă, împrejur.

P: Înțelepciune, drepți. Să ascultăm Sfânta Evanghelie.

A: Pace tuturor:

C. Și spiritului tău. Întru mulți ani, stăpâne.

P: Din Sfânta Evanghelie după Ioan (10,1-16), citire:

C: Mărire Ție, Doamne, mărire Ție!

 

Zis-a Domnul: Vouă celor ce ascultaţi vă spun: Iubiţi pe vrăjmaşii voştri, faceţi bine celor ce vă urăsc pe voi;

Binecuvântaţi pe cei ce vă blestemă, rugaţi-vă pentru cei ce vă fac necazuri.

Celui ce te loveşte peste un obraz, întoarce-i şi pe celălalt; pe cel ce-ţi ia haina, nu-l împiedica să-ţi ia şi cămaşa;

Oricui îţi cere, dă-i; şi de la cel care ia lucrurile tale, nu cere înapoi.

Şi precum voiţi să vă facă vouă oamenii, faceţi-le şi voi asemenea;

Şi dacă iubiţi pe cei ce vă iubesc, ce răsplată puteţi avea? Căci şi păcătoşii iubesc pe cei ce îi iubesc pe ei.

Şi dacă faceţi bine celor ce vă fac vouă bine, ce mulţumire puteţi avea? Că şi păcătoşii acelaşi lucru fac.

Şi dacă daţi împrumut celor de la care nădăjduiţi să luaţi înapoi, ce mulţumire puteţi avea? Că şi păcătoşii dau cu împrumut păcătoşilor, ca să primească înapoi întocmai.

Ci iubiţi pe vrăjmaşii voştri şi faceţi bine şi daţi cu împrumut, fără să nădăjduiţi nimic în schimb, şi răsplata voastră va fi multă şi veţi fi fiii Celui Preaînalt, că El este bun cu cei nemulţumitori şi răi.

Fiţi milostivi, precum şi Tatăl vostru este milostiv.

Nu judecaţi şi nu veţi fi judecaţi; nu osândiţi şi nu veţi fi osândiţi; iertaţi şi veţi fi iertaţi.

Daţi şi se va da. Turna-vor în sânul vostru o măsură bună, îndesată, clătinată şi cu vârf, căci cu ce măsură veţi măsura, cu aceeaşi vi se va măsura și vouă

 

C: Mărire Ție, Doamne, mărire Ție!

 

Arhiereul poate face o scurtă reflecție!

 

P. Domnului să ne rugăm.

 

A: Doamne, Cel singur bogat în milă, Care din îndurările bunătăţii Tale Te pleci spre rugăciunile noastre ale păcătoşilor şi ale nevrednicilor Tăi robi; Cel care întocmeşti şi chiverniseşti toate spre folosul nostru; Care cu purtarea Ta de grijă cea înţeleaptă ocârmuieşti viaţa noastră şi în tot chipul doreşti mântuirea noastră; Cel care din fire eşti îndelungRăbdător şi multMilostiv; Care pedepseşti şi iarăşi vindeci şi dai pedeapsa cu bunătate şi cu iubire de oameni, nu ca să pierzi zidirea mâinilor Tale, ci mai ales ca să o aduci la frumuseţea cea dintâi şi la starea aleasă cea de la început, pe care am pierduto prin slăbiciunea minţii şi prin sfatul vrăjmaşului, vrând iarăşi a ne ridica şi în tot chipul purtând grijă să scapi ce a mai rămas din căderea aceea.

Însuţi, Stăpâne atotţiitorule, caută spre noi şi ia aminte spre rugăciunile noastre ale celor păcătoşi, pentru că mulţimea fărădelegilor noastre nea făcut necutezători şi nu mai îndrăznim să cerem iertare de greşelile noastre; dar ştiind iubirea Ta de oameni, îndurarea, mila cea multă, îndelungarăbdare, nerăutatea şi preamulta Ta bunătate, şi îndrăznind spre adâncul acestora şi spre noianul bunătăţii Tale, ridicăm mâinile şi cu stăruinţă strigăm către Tine: am greşit, am făcut nelegiuiri, am călcat credinţa pentru că am uitat poruncile Tale şi am umblat după cugetul nostru cel viclean. Căci am vieţuit ca nişte nevrednici de chemarea şi de Evanghelia Cristosului Tău, de sfintele Lui patimi şi de micşorarea Lui cea pentru noi, şi neam făcut batjocură pentru iubitul Tău Fiu. Am închis îndurările Tale şi iubirea Ta de oameni şi îndurările milei Dumnezeului nostru, din cauza răutăţii noastre şi a vicleşugului în care am vieţuit.

Tu eşti bun, dar noi am făcut fărădelege. Tu eşti îndelungRăbdător, iar noi vrednici de pedeapsă. Ştim bunătatea Ta, deşi suntem neînţelegători; puţin am fost pedepsiţi pentru cele ce am greşit. Înfricoşător eşti Tu, şi cine îţi va sta Ţie împotrivă? Cutremur de la Tine va cuprinde munţii, şi cine va sta împotriva braţului Tău? De vei închide cerul, cine îl va deschide? De vei încuia izvoarele Tale, cine va putea suferi? Uşor este înaintea ochilor Tăi a face săraci şi a îmbogăţi, a învia şi a omorî, a răni şi a vindeca; şi orice vei vrea Tu este lucru desăvârşit.

Ci încetează, Doamne; iartă, Doamne; milostiveşteTe, Doamne, şi nu ne da pe noi morţii pentru fărădelegile noastre, căci noi suntem poporul Tău şi toiagul moştenirii Tale. Ceartăne pe noi, însă cu bunătate, iar nu cu mânia Ta, ca să nu ne împuţinezi pe noi şi să fim mai urgisiţi decât toţi câţi locuiesc pe pământ, pentru că mila Ta este mai presus de cuvânt, şi iubirea Ta de oameni neajunsă, şi bogăţia bunătăţii Tale neîntrecută.

Pentru aceasta, îndrăznim, cu stăruinţă ne rugăm şi cu umilinţă cerem, plecând genunchii inimilor noastre: mântuiește-ne pe noi pe toţi de sfatul rău şi ne dă săŢi mulţumim pentru toată facerea de bine și pentru marea Ta milostivire. Pentru rugăciunile celei ce fără prihană Tea născut pe Tine, ale Preacuratei Născătoarei de Dumnezeu şi pururea Fecioarei Maria, cu folosinţele sfinţilor şi dumnezeieştilor îngeri şi ale tuturor sfinţilor.

Că Tu eşti izvorul milei şi adâncul de nepătruns al milostivirii şi Ţie mărire înălţăm, împreună şi Celui fără de început al Tău Părinte, şi Preasfântului şi Bunului şi de viaţă Făcătorului Tău Spirit, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

C: Amin.

A: Mărire Ție, Cristoase Dumnezeul nostru, mărire Ție.

C: Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit. Și acum și pururi și în vecii vecilor. Amin. Doamne îndură-Te spre noi (de 3 ori). Presfințite Părinte, binecuvântează.

A: Cristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile Preacuratei Maicii Sale, cu ale sfinților, măriților și întrutot lăudaților apostoli, cu ale sfântului Spiridon al Trimitundei și cu ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască, fiind bun și de oameni iubitor.

C: Amin.

C: Cu noi este Dumnezeu, înțelegeți neamuri și vă plecați, căci cu noi este Dumnezeu (de 3 ori).