Scrie-ne un mesaj!

Dacă doriți să ne contactați pentru a ne întreba ceva sau a ne sugera ceva, sau pur și simplu pentru a ne saluta, vă rugăm să folosiți formulatul alăturat. Vom încerca să vă răspundem cât mai repede cu putință.

Echipa e-communio.ro


7 - = 5
* Toate câmpurile marcate sunt obligatorii
Ultimele știri
e-communio.ro logo

Conferinţă de presă în ajunul Jubileului Milostivirii

 
Conferinţă de presă în ajunul Jubileului Milostivirii
  • 04 Dec 2015
  • 2876

Vineri, 4 decembrie 2015, în Aula Ioan Paul al II-lea din Sala de Presă a Sfântului Scaun, a avut loc conferinţa de presă pentru a ilustra începutul şi desfăşurarea Jubileului Milostivirii (8 decembrie 2015 - 20 noiembrie 2016). Au luat parte la conferinţa de presă ES Mons. Rino Fisichella, preşedinte al Consiliului Pontifical pentru Promovarea Noii Evanghelizări; ES Mons. José Octavio Ruiz Arenas, secretar al aceluiaşi Consiliu Pontifical, şi Mons. Graham Bell, subsecretar al dicasterului. Publicăm în continuare textele intervenţiilor ES Mons. Fisichella şi a ES Mons. Ruiz Arena.

Intervenţia ES Mons. Rino Fisichella

Papa Francisc în bula de convocarea a Jubileului extraordinar, Misericordiae vultus, a scris că "Arhitrava care susţine viaţa Bisericii este milostivirea. Totul din acţiunea sa pastorală ar trebui să fie învăluit de duioşia cu care se îndreaptă spre credincioşi; nimic din vestirea sa şi din mărturia sa faţă de lume nu poate să fie lipsit de milostivire" (nr. 10). Cu aceste sentimente ne pregătim să trăim Jubileul extraordinar al milostivirii care va începe la 8 decembrie cu ceremonia simplă, dar bogată în semnificaţie a deschiderii Porţii Sfinte.

Oricum, o primă informaţie se referă la aspectele cele mai imediate ale organizării jubiliare. De la 1 decembrie, la via della Conciliazione, 7, este deschis Centrul de Primire a Pelerinilor. Este un spaţiu în care se pot primi informaţiile despre tot programul jubiliar, se poate face înregistrarea pentru parcursul la Poarta Sfântă, se scot biletele pentru diferitele celebrări în care este cerut biletul gratuit de acces, se scoate testimonium a participării la Jubileu. Trebuie să subliniez că a primit funcţia de a atesta prezenţa la Jubileu, precum şi a parcursului făcut pe jos, numai Consiliul Pontifical pentru Promovarea Noii Evanghelizări prin Centrul de Primire. Orice alt atestat emis de alte realităţi nu trebuie considerat autentic. Centrul va fi deschis în fiecare zi de la 7.30 la 18.30, inclusiv sâmbăta şi duminica.

Un capitol important este dat de voluntarii care vor presta serviciu de primire şi asistenţă tuturor pelerinilor îndeosebi pe Via della Conciliazione şi Piaţa "Sfântul Petru", în celelalte bazilici şi la bisericile jubiliare. Mulţi au răspuns la invitaţia pe care am adresat-o în lunile trecut şi, deşi se aşteaptă alte înscrieri, putem spune că în fiecare zi vom avea circa 100 de voluntari în slujba Anului Sfânt. Un număr care este desigur destinat să devină 800-1000 cu ocazia marilor evenimente.

Colecţia de Materiale ajutătoare pregătită de Consiliul Pontifical este de acum completă. Ea va fi de folos pentru a trăi Anul jubiliar în manieră coerentă. Cu satisfacţie am văzut că imediat Colecţia a ajuns pe primele locuri în clasamentul vânzărilor, semn concret al unei atenţii faţă de eveniment dar şi al unei disponibilităţi de a-l trăi în formă mai spirituală. Colecţia de materiale ajutătoare deocamdată este pregătit în 10 limbi între care ucraineana şi coreeana care vor fi publicate în curând.

Astfel ajungem la celebrarea deschiderii Porţii Sfinte de la "Sfântul Petru". Celebrarea se va desfăşura în Piaţa "Sfântul Petru" începând cu ora 9.30. Va fi introdusă de citirea câtorva texte din cele patru constituţii conciliare (Dei Verbum, Lumen gentium, Sacrosanctum concilium şi Gaudium et spes), şi de două texte din Unitatis redintegratio despre ecumenism, respectiv din Dignitatis humanae despre libertatea religioasă. Aşa cum se ştie, la acea dată este a cincizecea aniversare a încheierii Conciliului Ecumenic al II-lea din Vatican. Citirea acestor texte vrea să ducă la reparcurgerea învăţăturii profunde care a rezultat din acel eveniment şi marea sa actualitate pentru viaţa Bisericii. Un eveniment, să nu se uite, gândit şi realizat în cursul a trei ani intenşi, în lumina milostivirii, aşa cum a amintit însuşi Papa Francisc în bulă, citându-l pe sfântul Ioan al XXIII-lea şi fericitul Paul al VI-lea. La celebrarea euharistică va fi purtat în procesiune Evangheliarul pregătit înadins pentru Jubileu de părintele Rupnik şi editat de San Paolo. O operă de artă care are reprodus în mozaic pe copertă logoul Jubileului. Evangheliarul va fi depus pe micul tron care în timpul tuturor sesiunilor Conciliului era pus la altarul bazilicii "Sfântul Petru" pentru a face evident pentru toţi primatul Cuvântului lui Dumnezeu.

Cât priveşte mai direct deschiderea Porţii Sfinte. Ceremonia, foarte simplă, va fi urmărită în mondoviziune. Papa va cere deschiderea Porţii şi va trece prin ea. După el, cardinalii, episcopii şi reprezentanţii preoţilor, călugărilor, călugăriţelor şi laicilor vor trece prin Poarta Sfântă mergând apoi în procesiune până la mormântul apostolului Petru de unde se va desfăşura ritul de încheiere a Sfintei Liturghii. Apoi Papa va recita Angelus ca de obicei de la fereastra Palatului Apostolic.

În seara zilei de 8 decembrie, se va încheia în Piaţa "Sfântul Petru" cu o sugestivă şi unică reprezentaţie cu titlul "Fiat lux: Illuminating Our Common Home". Este vorba despre o proiecţie de fotografii pe faţada şi pe cupola bazilicii "Sfântul Petru", luate din repertoriul câtorva mai fotografi din lume, care prezintă imagini inspirate din milostivire, din umanitate, din lumea naturală şi din schimbările climatice. Spectacolul este oferit de World Bank Group (Connect4Climate), de Paul G. Allen's Vulcan Productions, de Fundaţia Li Ka-shing şi de Okeanos. Acest eveniment, inspirat din ultima enciclică a Papei Francisc Laudato si', vrea să propună frumuseţea creaţiei, şi cu ocazia celei de-a douăzeci şi una Conferinţe despre Climă a Naţiunilor Unite (COP21), care a început la Paris luni 30 noiembrie şi care se va termina la 11 decembrie. Spectacolul va începe la ora 19.00. Pot să asigur că este un eveniment unic în genul său şi realizat pentru prima dată pe un scenariu aşa de semnificativ. Suntem recunoscători pentru acest dar şi ne dorim ca să poată fi urmărit de atâtea persoane în lume pentru a putea gusta frumuseţea creaţiei prin fantezia, profesionalismul şi arta unor mari firme mondiale ale fotografiei.

Duminică, 13 decembrie, pentru prima dată în istoria Jubileelor, vor fi deschise Porţile Sfinte în toate catedralele din lume. Papa Francisc a dorit ca Jubileul Milostivirii să se desfăşoare înainte de toate în Bisericile particulare, şi tocmai pentru asta a voit să deschidă Poarta Sfântă în catedrala din Bangui în Republica Centrafricană duminica trecută, 29 noiembrie, făcând-o să devină capitala mondială a păcii şi instrument de milostivire. Un gest foarte semnificativ care ne face să înţelegem câtă valoare are pentru viaţa Bisericii acest Jubileu extraordinar trăit în cotidianitatea comunităţilor noastre.

Papa Francisc va deschide Poarta Sfânt a catedralei sale din Roma, "Sfântul Ioan din Lateran", cu celebrarea de la ora 9.30. Este vrednic de consideraţie a verifica entuziasmul cu care în toată lumea se pregăteşte acest eveniment. Am primit sute de comunicări, dar merită desigur să fie amintite acelea care anunţă deschiderea în catedrala "Duhul Sfânt" la Istanbul, "Sfinţii Petru şi Paul" la Ratnapura în Sri Lanka, "Cristos Rege de Mushasha" din Gitega în Burundi, "Sfântul Iosif" din Dunedin în Noua Zeelandă, "Stăpâna Noastră a Prezentării" la Natal în Brazilia, "Myeongdong" din Seoul în Coreea de Sud, "Sfântul Gheorghe" în arhidieceza maronită din Beirut.

Vinerea următoare, 18 decembrie, Sfântul Părinte va face un gest simbolic deschizând Poarta Milostivirii la hanul "Don Luigi Di Liegro", al Caritas din Roma, în via Marsala, unde de 25 de ani sunt primite toate persoanele aflate în mare nevoie care cer ajutorul nostru. Acest gest va fi primul cu care Papa va începe semnele pe care într-o vineri din lună intenţionează să le ofere ca expresie a faptelor de milostivire. Este bine de amintit că aceste semne vor avea un caracter de vizite private din partea Sfântului Părinte, pentru a menţine cât mai mult posibil un raport personal de apropiere şi de solidaritate cu persoanele sau instituţiile vizitate. Vor fi o mărturie cu care Papa Francisc intenţionează să sublinieze marile forme de lipsuri, de marginalizare şi de sărăcie care sunt prezente în societate, unite totuşi cu o puternică solidaritate din partea atâtor persoane care dedică timpul lor şi forţele lor ca să mângâie şi să acorde sprijin zilnic.

Începând din ziua deschiderii Porţii Sfinte, pe parcursul întregului Jubileu, în piaţa "Sfântul Petru" va fi recitat Rozariul la statuia sfântului Petru. Va fi animat pe rând de câteva parohii din Roma dedicate Fecioarei Maria şi de Institutele călugăreşti prezente în Roma cu o consacrare specială faţă de Născătoarea lui Dumnezeu şi câteva Institute de formare.

În afară de asta, aş vrea să fac referinţă la asistenţa sanitară acordată pelerinilor. În cele patru bazilici papale a fost predispus un Prim Ajutor. Cu contribuţia Fundaţiei Onlus "Giorgio Castelli", fiecare centru va fi înzestrat cu un defibrilator. Asistenţa medicală şi de infirmerie a fost asumată de Ordinul de Malta care cu competenţa sa va putea garanta gestionarea Primului Ajutor. Este bine de amintit că vor fi angajate şi structurile Sănătăţii sub responsabilitatea Regiunii Lazio care a predispus un plan structurat pentru tot oraşul şi care garantează între altele o postare permanentă a unui P.M.A. (Post Medical Avansat) la Castel Sant'Angelo, precum şi noul Prim Ajutor "Duhul Sfânt" inaugurat în săptămânile trecute. În acest context, îmi face plăcere să amintesc că am predispus diferite instrumente de comunicare pentru surzi şi pentru orbi, îndeosebi pentru cei dintâi video-tutoriale cu limba semnelor italian şi internaţional (LIS) în timp cei pentru ceilalţi fişiere-audio care pot fi descărcate de pe sit care să ilustreze parcursurile, pelerinajele la Poarta Sfântă şi multe altele. În afară de asta, în bazilica "Sfântul Petru" şi în alte biserici, au fost pregătite confesionale fără bariere arhitectonice şi alte atenţii pentru a permite surzilor spovada în mod mai facilitat. Ca adaos a fost predispusă şi o carte tactilă în A3 care să permită orbilor să fie conduşi pentru pelerinajul la Poarta Sfânt de la "Sfântul Petru". În sfârşit, şi situl internet a fost realizat cu o navigare facilitată.

De fapt, Anul Sfânt al Milostivirii este primul din era internetului şi a social-media. În această privinţă, trebuie să amintesc importanţa sitului oficial al Jubileului (http://www.im.va). Acesta, tradus în şapte limbi, va permite să poată urmări marile evenimente care se vor desfăşura la Roma şi cei care nu vor putea să fie prezenţi fizic. Pentru a se înregistra pentru trecerea Porţii Sfinte, precum şi pentru a deveni voluntari, va fi necesară înscrierea la respectivele secţiuni prezente în sit. În afară de asta, cred că este oportun de spus un cuvânt despre portalul "vatimecum", promovat de Consiliul Pontifical pentru Promovarea Noii Evanghelizări, prin care pelerinii vor putea avea servicii, inerente mesei şi cazării la Roma, cu preţuri moderate şi multe alte informaţii pentru a trăi Jubileul.

Un An Sfânt pentru a pune în centru milostivirea. Sunt deja multe iniţiativele care, în cadrul Bisericii şi nu numai, încearcă să reflecteze asupra acestei teme din păcate adesea uitate. Între ele subliniez cea a CENSIS "Milostivirea 2016, Periferiile în Centru" care se va ocupa să promoveze un program articulat despre tema milostivirii, pentru a încerca să se înţeleagă ce anume vrea să însemne astăzi, în societate, în economie şi în primirea celuilalt, a fi milostivi, a lua asupra noastră dificultăţile celuilalt, readucând în centru ceea ce lumea contemporană marginalizează şi împinge în periferie.

O ultimă consideraţie merită iniţiativa "Misionarilor Milostivirii". Am închis înscrierea pentru că numărul preoţilor deja a ajuns la peste 800 de cereri. Misionarii sunt preoţi care provin din diferite părţi ale lumii şi au fost indicaţi de proprii episcopi pentru a desfăşura această slujire specială. Începând din Miercurea Cenuşii vor primi mandatul din partea Sfântului Părinte de a fi predicatori ai milostivirii şi duhovnici plini de milostivire. Vor primi din partea Sfântului Părinte facultatea de a ierta păcatele rezervate Scaunului Apostolic şi vor fi semnul apropierii şi al iertării lui Dumnezeu pentru toţi. Trebuie să subliniez că Misionarii Milostivirii sunt numiţi exclusiv de Papa şi fiecăruia dintre ei îi va fi dată personal facultatea de a ierta păcatele rezervate. Niciun episcop în propria dieceză nu poate numi aceşti misionari şi cu atât mai puţin să acorde facultate pe care n-o posedă. Cei care doresc să-i invite pe misionari pentru o celebrare, o reculegere sau un eveniment deosebit vor putea face asta mergând la lista care va fi pusă la dispoziţia episcopilor.

Jubileul este de acum iminent. Suntem siguri că va fi trăit cu intensitate de pelerini şi de cei care în propriile Biserici particulare sau la Roma vor trece prin Poarta Sfântă. Pentru această ocazie, Sfântul Părinte a acordat tuturor episcopilor din lume să poată da Binecuvântarea Papală la Sfânta Liturghie de deschidere a Porţii Sfinte şi în cea a închiderii sale la sfârşitul Anului Sfânt. Acest Jubileu va fi o experienţă de milostivire cu care să simţim mai aproape de noi iubirea lui Dumnezeu care ca un Tatăl îi primeşte pe toţi şi nu exclude pe nimeni. Va fi un moment forte pentru toată Biserica pentru a aminti că milostivirea este esenţa vestirii sale în lume şi pentru a-l face pe fiecare credincios instrument tangibil al duioşiei lui Dumnezeu. Aşa cum a scris Papa Francisc: "În parohiile noastre, în comunităţi, în asociaţii şi în mişcări, aşadar, oriunde există creştini oricine trebuie să poată găsi o oază de milostivire" (nr. 12).

Intervenţia E.S. Mons. José Octavio Ruiz Arenas

În acest An Sfânt extraordinar, Sfântul Părinte a voit să implice direct toate Bisericile particulare, cu scopul ca toţi credincioşii să poată avea oportunitatea de a merge la Poarta Sfânt.

Ştim că până acum Poarta Sfântă era numai la Roma, unde credincioşii, pregătiţi cum se cuvine şi îndeplinind câteva condiţii pentru a dobândi indulgenţa plenară, mergeau în pelerinaj ca semn al unui drum de convertire, pentru a reînnoi credinţa lor în faţa mormântului apostolului Petru. În acest sens, în pofida numeroaselor grupuri de pelerini, marea majoritate a Bisericii nu putea să treacă prin Poarta Sfântă.

Papa Francisc, şi ca semn de mare milostivire, a voit ca la 13 decembrie, în fiecare Biserică particulară, în catedrală sau într-o biserică foarte semnificativă, sau în unele sanctuare, să se deschidă pentru întregul An Sfânt o Poartă a Milostivirii. În acest mod toţi credincioşii vor putea să fie atinşi în inimă de harul de a efectua pelerinajul ca semn de convertire. În acest mod Papa a voit ca Jubileul să fie semn vizibil al comuniunii întregii Biserici.

Poarta Sfântă are o semnificaţie foarte importantă, pentru că ea reprezintă pe Cristos însuşi: El ne-a spus "Eu sunt poarta oilor", iar Sfântul Părinte a subliniat, într-una dintre primele sale cateheze că "există numai o poartă pentru a intra în Împărăţia lui Dumnezeu şi acea poartă este Isus". De fapt, El este drumul pe care trebuie să-l parcurgem pentru a ajunge la Tatăl, ţintă definitivă la care suntem convocaţi.

Cu ocazia câtorva călătorii pe care a trebuit să le realizeze recent în America Latină şi în Statele Unite am putut constata entuziasmul cu care se pregătesc diecezele şi parohiile pentru celebrarea Anului Jubiliar, precum şi pentru faptul de a putea trece prin Poarta Sfântă. Este o noutate care a permis episcopilor şi parohilor să pregătească cateheze şi diferite materiale ajutătoare pentru a-i instrui pe credincioşi despre semnificaţia Jubileului şi a acestui frumos semn.

Am putut să văd că şi logoul acestui An Sfânt se găseşte peste tot, fie în bisericile catedrale, în parohii, dar şi în alte locuri care, fără a fi centre de cult, l-au expus totuşi ca un semn al dorinţei credincioşilor de a se uni spiritual cu această mare celebrare şi de a participa la ea în mod activ.

Traducere de pr. Mihai PătraşcuSursa:ercis.ro