Scrie-ne un mesaj!

Dacă doriți să ne contactați pentru a ne întreba ceva sau a ne sugera ceva, sau pur și simplu pentru a ne saluta, vă rugăm să folosiți formulatul alăturat. Vom încerca să vă răspundem cât mai repede cu putință.

Echipa e-communio.ro


3 - = 1
* Toate câmpurile marcate sunt obligatorii
Ultimele știri
e-communio.ro logo

Luna Noiembrie: ajutorarea prin rugăciune a celor răposaţi

 
Luna Noiembrie: ajutorarea prin rugăciune a celor răposaţi
  • 01 Noi 2023
  • 671

Conform tradiţiei, în Biserica Universală, luna noiembrie este închinată devoţiunilor pentru sufletele celor plecaţi de lângă noi. Chiar din prima zi este comemorată Sărbătoarea Tuturor Sfinţilor care, murind pentru ei înşişi şi pentru păcat, încă din timpul vieţii, şi-au luat crucea de fiecare zi şi, după îndemnul lui Isus Cristos – Calea, Adevărul şi Viaţa, L-au urmat, ajungând deja în mărirea cerească, la adevărata fericire şi la viaţa veşnică. Evlavia către sufletele celor ce suferă în focul curăţitor al Purgatoriului este răspândită la toţi creştinii, nu numai la catolici, pentru că toţi se roagă pentru cei răposaţi, deci pentru cei ce se află într-un loc de aşteptare, de trecere, unde pot fi ajutaţi de noi cu rugăciuni, jertfe, celebrarea Sfintei Liturghii, spre a le dobândi iertarea păcatelor şi trecerea spre locul fericirii veşnice. Prin meritele noastre, suntem mai aproape de cei care se afla în Purgator.


În Biserica Universală, existenţa Purgatoriului şi a necesităţii de a ne ruga pentru sufletele care aşteaptă curăţirea deplină înainte de a se prezenta în faţa Domnului – este un act de Credinţă. Evlavia care se practică faţă de aceste suflete se manifestă prin rugăciuni, făcute împreună cu Biserica sau în particular, prin sfintele slujbe pentru cei răposaţi, prin pomenile ce se fac cu acest scop, prin dobândirea indulgenţelor pentru aceste suflete, prin diferite fapte bune care se săvârşesc pentru a veni în ajutorul lor.

De aceea, Sfânta Biserică a consfinţit o lună întreagă pentru ajutorarea acestor suflete. Printr-o meditaţie, o rugăciune, o lumânare, o decadă de Rozariu, o mică milostenie, cei rămaşi îşi îndeplinesc datoria sfântă, devenită poruncă a Bisericii, de a-şi îndeplini obligaţiunile faţă de cei răposaţi. O altă formă de evlavie este oferirea Sfântului Sânge al lui Isus pentru cei morţi, evlavie instituită de Sfântul Gaspar de Bufalo, apostolul devoţiunii către Preasfântul Sânge.

Biserica învaţă că, după moartea trupului, sufletul uman poate subzista într-una din aceste trei ipostaze: prima – care este o stare total fericită prin vederea lui Dumnezeu în cer, dacă sufletul este cu desăvârşire curat; a doua este o stare de nefericire totală, cauzată de refuzul conştient dat lui Dumnezeu, stare identificată cu iadul. În aceste două stări nu există posibilitate de schimbare, întrucât timpul, ca şi condiţionare ontologică, dispare. A treia stare este cea identificată cu purgatoriul. Este o stare tranzitorie şi, într-un fel, o stare de bucurie. Sufletul aflat în această stare se ştie salvat şi, pentru că voinţa sa este de-acum conformă cu cea a lui Dumnezeu, acceptă cu bucurie purificarea necesară. Este şi o stare de suferinţă, născută din dorinţa sa intensă de a intra în împărăţia lui Dumnezeu, dorinţă cu atât mai dureroasă cu cât a dobândit o conştiinţă limpede asupra sfinţeniei lui Dumnezeu şi asupra gravităţii păcatelor proprii. Este şi o stare de speranţă, căci sufletul are certitudinea că va intra cândva în viziunea beatifică la care aspiră.

Așadar, Biserica ne oferă certitudinea, prin puterea care i s-a dat, ca cei care mor în harul şi prietenia lui Dumnezeu, dar imperfect purificaţi, deşi sunt siguri de mântuirea veşnică, suferă după moarte o purificare ca să dobândească sfinţenia necesară pentru a intra în bucuria cerului. Să-i ajutăm pe cei răposaţi prin metoda cea mai eficientă care este jertfa Sfintei Liturghii. Fiind vorba de meritele lui Cristos suntem siguri că Dumnezeu ne va asculta, întrucât Isus Cristos este Fiul său preaiubit.

Un alt ajutor pentru cei din purgator poate fi rugăciunea noastră. Când ne rugăm pentru sufletele din purgator nu-i cerem lui Dumnezeu să-şi retragă sentinţa pronunţată asupra lor, nici ca să facă să sufere mai puţin. Prin rugăciunea noastră cerem numai ca Dumnezeu să grăbească procesul de purificare a sufletelor, primindu-le cât mai repede în fericirea veşnică. De asemenea, la toate acestea să alăturăm şi fragilele noastre merite pe care le-am câştigat prin faptele noastre bune. Să nu uităm că în timp ce noi ne rugăm pentru sufletele din purgator, aici, pe pământ, sfinţii din cer se roagă pentru noi. Se realizează, astfel, un circuit de merite şi ajutoare de la un membru al Corpului Mistic la altul.

Rugăciune pentru sufletele din Purgator

Ziua 1
Doamne, Dumnezeule Atotputernic, Te rugăm ca pentru Sângele preascump pe care
Fiul tău Dumnezeiesc, Isus, L-a vărsat agonizând în grădina Măslinilor, să eliberezi
sufletele din purgator, și îndeosebi pe cele mai părăsite și să le duci în locașul măririi
Tale, unde să Te laude în mărirea Ta și să Te binecuvânteze în veci. Amin.

Ziua 2
Doamne, Dumnezeule Atotputernic, Te rugăm ca pentru Sângele preascump pe care
Fiul tău Dumnezeiesc, Isus, L-a vărsat la biciuirea Lui crudă, să eliberezi sufletele din
purgator, îndeosebi pe acelea care sunt în pragul intrării în mărirea Ta, ca grabnic să
Te laude și să Te binecuvânteze în veci. Amin.

Ziua 3
Doamne, Dumnezeule Atotputernic, Te rugăm ca pentru Sângele preascump pe care
Fiul tău Dumnezeiesc, Isus, L-a vărsat la dureroasa Lui încununare cu spini, să
eliberezi sufletele din purgator, mai ales pe acelea care sunt printre ultimele care ar
trebui să iasă din această suferință, ca să nu întârzie prea mult a Te lauda în mărirea Ta
și să Te binecuvânteze în veci. Amin.

Ziua 4
Doamne, Dumnezeule Atotputernic, Te rugăm ca pentru Sângele preascump pe care
Fiul tău Dumnezeiesc, Isus, L-a vărsat pe stăzile Ierusalimului ducându-și crucea pe
umeri, să eliberezi sufletele din purgator, mai ales pe acelea care sunt mai bogate în
mărire înaintea Ta, ca să Te laude mai presus de toate în locul cel înalt pe care îl
așteaptă și să Te binecuvânteze în veci. Amin.

Ziua 5
Doamne, Dumnezeule Atotputernic, Te rugăm ca pentru Sângele preascump pe care
Fiul tău Dumnezeiesc, Isus, pe care El, în ajunul patimilor Lui, L-a dat ca hrană
iubiților Lui apostoli și l-a lăsat Bisericii sale ca jertfă necontenită și credincioșilor Lui
ca hrană dătătoare de viață, să eliberezi sufletele din purgator, mai ales pe acelea care
au avut o mare evlavie pentru această Taină a iubirii Tale, ca prin ea să Te laude în
locașul măririi Tale împreună cu Fiul Tău dumnezeiesc și cu Spiritul Sfânt, în veci.
Amin.

Ziua 6
Doamne, Dumnezeule Atotputernic, Te rugăm ca pentru Sângele preascump pe care
Fiul tău Dumnezeiesc, Isus, L-a revărsat în această zi pe cruce, mai ales din mâinile și
picioarele lui străpunse, să eliberezi sufletele din purgator, și îndeosebi pe acelea
pentru care noi avem mai mare obligație să ne rugăm, ca nu din vina noastră să nu fie
degrabă primite în cer ca să Te laude în mărirea Ta și să Te binecuvânteze necontenit.
Amin.

Ziua 7
Doamne, Dumnezeule Atotputernic, Te rugăm ca pentru Sângele preascump care s-a
revărsat din coasta dumnezeiescului Tău Fiu, Isus, de față fiind și scumpa sa mamă, să
eliberezi sufletele din Purgator, mai ales pe acelea care au avut în viață o mare evlavie
fată de această Maică Preasfântă, ca degrabă să ajungă în mărirea Ta ca să te laude pe
Tine prin ea în toți vecii vecilor. Amin.

 Sursa:radiomaria.ro

Știri din aceeași categorie