Scrie-ne un mesaj!

Dacă doriți să ne contactați pentru a ne întreba ceva sau a ne sugera ceva, sau pur și simplu pentru a ne saluta, vă rugăm să folosiți formulatul alăturat. Vom încerca să vă răspundem cât mai repede cu putință.

Echipa e-communio.ro


6 - = 5
* Toate câmpurile marcate sunt obligatorii
Ultimele știri
e-communio.ro logo

Deschiderea Cauzei de beatificare și canonizare a Sorei Maria Sofia CMD

 
Deschiderea Cauzei de beatificare și canonizare a Sorei Maria Sofia CMD
  • 08 Ian 2022
  • 1733

Deschiderea, la nivelul Eparhiei de Cluj-Gherla, a Cauzei de beatificare și canonizare a Servei lui Dumnezeu, Sora Maria Sofia din Congregația Surorilor Maicii Domnului

La 6 ianuarie 2022, Sărbătoarea Botezului Domnului, în prezența Preasfinției Sale Claudiu Lucian Pop, Episcopul de Cluj-Gherla, a membrilor Postulaturii și ai Tribunalului noii Cauze, a avut loc deschiderea oficială, la nivelul Eparhiei de Cluj-Gherla, a Cauzei de beatificare și canonizare a Servei lui Dumnezeu, Sora Maria Sofia, din Congregația Surorilor Maicii Domnului (CMD). Momentul solemn s-a desfășurat la Sanctuarul Arhiepiscopal închinat Maicii Domnului, din cadrul Mănăstirii Congregației Surorilor Maicii Domnului din Cluj-Napoca, fiind de față și surori din comunitățile clujene ale CMD.

Programul a început cu rugăciune, s-a celebrat oficiul Orei a 9-a. Preasfinția Sa Claudiu a rostit cuvântul introductiv, în care și-a exprimat convingerea că „momentul cel mai important pentru a pune în lumină mărturia Surorilor timp de 100 de ani” și „împlinirea Anului Centenar al Surorilor Congregației Maicii Domnului” este acest moment al „deschiderii unei Cauze de beatificare și canonizare, pentru care a sosit aprobarea de la Roma, pentru una dintre fiicele Congregației Maicii Domnului”. A fost remarcată și încărcătura simbolică a zilei în care are loc acest eveniment, sărbătoarea Botezului Domnului, care „pune în lumină Botezul nostru” și este un prilej de reamintire „a vocației la sfințenie pe care fiecare dintre noi o avem: suntem temple ale Spiritului Sfânt, suntem îmbrăcați în Isus Cristos”.

Cuvântul introductiv a evidențiat și faptul că Surorile CMD vor încheia Anul Centenar printr-un pelerinaj la Roma și vor avea ocazia să depună la mormântul Sfântului Petru „toate darurile din acești 100 de ani, care să le ajute să se proiecteze înspre viitor”. Preasfinția Sa Claudiu a asemănat o cauză de beatificare și canonizare cu o viață umană, care începe și se sfârșește cu rugăciune și cuprinde acțiuni obișnuite. Etapa eparhială a Cauzei, începută cu rugăciune, va continua prin întocmirea de acte, lucrul cu documente, dar, a menționat, se pornește la drum cu credința că „restul va face Dumnezeu”: „Vom vedea și în rugăciunea pe care o recităm că îi cerem lui Dumnezeu să arate sfințenia slujitoarei Sale. Așa se întâmplă și în viața noastră, noi facem ceea ce ține de noi, partea umană, și Dumnezeu face restul. Ne umple de sfințenia Lui. Noi suntem sfinți fiindcă suntem sfințiți de Spiritul Sfânt.”

Au urmat lucrările primei sesiuni de deschidere. A fost numit notar al acestei prime sesiuni pr. Marius Dumitru Cerghizan, Vicar general al Eparhiei de Cluj-Gherla. Postulatorul Cauzei în faza eparhială, pr. Traian-Radu Coste-Deak, Vicar judecătoresc, a dat citire Cererii de emitere a Decretului de inițiere a Cauzei „cu privire la viața și virtuțile eroice, precum și la faima de sfințenie a Servei lui Dumnezeu, Sora Maria Sofia, dată fiind mărturia ei de credință, modelul vieții ei trăit în ascultare și slujire, plină de spirit evanghelic”. Cererea, adresată Preasfinției Sale Claudiu, a fost formulată ca urmare „a mandatului din 5 oct. 2020, primit din partea Congregației Surorilor Maicii Domnului”; a primirii acordului și binecuvântării, din data de 7 oct. 2020, a Preasfințitului Florentin Crihălmeanu, Episcop eparhial de Cluj-Gherla, trecut la Domnul la 12 ian. 2021; a emiterii edictului, din 28 aug. 2021, prin care se face public Libellusul înaintat de către postulator; cu acordul deplin al Sinodului Episcopilor Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică „prin nota sinodală din 21 oct. 2020”; și ca urmare a „Decretului Nulla Osta din partea Congregației pentru Cauzele Sfinților, din data de 11 nov. 2021”.

Pr. Marius Cerghizan a dat citire, în continuare, Decretului de acceptare de către Preasfinția Sa Claudiu a Cererii postulatorului de introducere a Cauzei de beatificare și canonizare a Servei lui Dumnezeu, Sora Maria Sofia, CMD. De asemenea, a anunțat numirea de către Episcopul eparhial a pr. Cristian Ionuț David, rector al Mănăstirii Maicii Domnului din Cluj-Napoca, în funcțiunea de Delegat episcopal, a pr. William Bleizifer, din Arhieparhia de Alba Iulia și Făgăraș, în funcția de Promotor al dreptății, și a pr. dc. Marius Alin Cîmpean, cancelar eparhial, în funcția de Notar al Cauzei. A urmat citirea Decretului instituirii Comisiei de experți în istorie și arhivistică, cu consemnarea obligațiilor pe care aceștia le au. Președinte al Comisiei istorice a fost numit pr. Fabian Doboș din Dieceza de Iași, membrii acestei comisii fiind: conf. dr. Ana Victoria Sima și lect. dr. Lucian Dorel Turcu de la Facultatea de Istorie din cadrul Universității Babeș-Bolyai. A urmat Depunerea Jurământului de către cei implicați în Cauza de beatificare prezenți la evenimentul deschiderii Cauzei, pentru a îndeplini cu fidelitate misiunea ce le este încredințată.

În încheiere, Maica Maria Teodorina, Superioara generală a CMD, a rostit cuvântul Actorului Cauzei, precizând de la început că „în cei 100 de ani de existență a CMD, chemarea la sfințenie a fost permanent prezentă în spiritul care a animat trăirea surorilor”. A subliniat: „Sunt multe surori care au rămas în memoria noastră și a credincioșilor ca având o viață virtuoasă. Însă Maicii Sofia i-a fost dat să aibă un parcurs cu totul aparte. Ea a rămas în memoria celor care am cunoscut-o ca fiind o soră care și-a împlinit vocația primită de la Domnul cu un autentic spirit călugăresc. Încă de la intrarea în Congregație s-a remarcat printr-o atitudine interiorizată și smerită, dar senină și disponibilă, asumând misiunile încredințate, începând de la cele mai modeste până la cea de Superioară generală a CMD, cu deosebită responsabilitate și iubire.”

„Și-a început slujirea ca Superioară generală în perioada instaurării regimului comunist, anul 1947, și a condus destinele Congregației până în anul 1993, menținând unitatea în sânul Congregației Surorilor Maicii Domnului pe toată durata persecuției comuniste. În vremea persecuției Bisericii Române Unite sub regimul comunist, Maica Sofia și-a mărturisit credința eroic, oferind jertfa a peste opt ani de pușcărie, iar după eliberare nu s-a cruțat nici o clipă, a condus CMD mai departe cu dârzenie, bunătate, blândețe și spirit de mamă față de surorile încredințate purtării ei de grijă, susținându-le în trăirea vocației lor în pofida vicisitudinilor vremilor. Dacă familia noastră călugărească a rămas fidelă identității și misiunii încredințate de Părintele Fondator (nn. Mitropolitul Vasile Suciu) la ieșirea la lumină din întunericul clandestinității, acest lucru se datorează fără doar și poate și Maicii Sofia.”

După beatificarea, la Blaj, de către Sfântul Părinte Francisc a celor șapte Episcopi martiri ai Bisericii Greco-Catolice din România, prin cauzele de beatificare și canonizare în curs și acum prin noua Cauză deschisă în mod solemn la Mănăstirea Maicii Domnului din Cluj-Napoca, se conturează împlinirea cuvintelor pe care, în domiciliu obligatoriu fiind, Fericitul Cardinal Iuliu Hossu le nota în memorii: „Dacă nu aici, în vremelnicie, o vom vedea din fericita veșnicie, mărirea Domnului întru înălțarea sfintei noastre Biserici. Ea va învia din mormântul care i s-a pregătit cu grijă și piatra, lespedea grea va fi răsturnată, și învierea va străluci; nelegiuirea nu va rămâne biruitoare, minciuna se va destrăma, iar adevărul va străluci biruitor.”

Rugăciunea oficială pentru beatificarea și canonizarea Servei lui Dumnezeu, Sora Maria Sofia, din Congregația Surorilor Maicii Domnului

Părinte Sfânt, izvorul înțelepciunii și al vieții, Tu ai ales-o pe Sora Maria Sofia din sânul Bisericii Greco-Catolice din România spre a Te sluji în Congregația Surorilor Maicii Domnului.

Dă-ne, Te rugăm, harul de a urma exemplul luminos al vieții sale, pentru ca și noi să mărturisim cu tărie credința, speranța și iubirea față de Tine și față de Biserica Ta.

Trimite-ne, Doamne, prin mijlocirea Sorei Maria Sofia, harul pe care îl dorim…, nădăjduind, prin bunătatea Ta, ca ea sa fie onorată împreună cu Fericiții și Sfinții Bisericii Tale.

Căci Tu ești sfințirea noastră și Ție mărire îți înălțăm, Tatălui și Fiului și Spiritului Sfânt, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Tatăl nostru…

Născătoare de Dumnezeu…

Mărire Tatălui…

(cu aprobare ecleziastică)
Cei care primesc haruri sunt rugați să se adreseze:
Postulatorului Cauzei Sorei Maria Sofia, CMD
Str. Romul Ladea nr. 6
400481 Cluj-Napoca (CJ)
postulatura.cmd@gmail.com

 

 Sursa:eparhiaclujgherla.ro